2.4.1. Etkin Yer İvmesi Katsayısı

Denk.(1.1)’de yer alan Etkin Yer İvmesi Katsayısı, Ao , Tablo 1.2’de tanımlanmıştır.

 

                  TABLO 1.2 – ETKİN YER İVMESİ KATSAYISI (Ao)

Deprem Bölgesi

Ao

1

0.40

2

0.30

3

0.20

4

0.10