Basit (saplama) kiriş

Basit kiriş (saplama kiriş) denilince, kirişlere mesnetlenen kirişler anlaşılır. Kirişlerin bir ya da her iki ucu kolon ya da panel yerine kirişe mesnetlenebilir.

Kiriş ucunun kolon yerine kiriş üzerine oturduğu durumlarda, kirişin kolona bağlanmasından farklı olarak programda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar, uyulması gereken bazı kurallar vardır. Basit kiriş tanımlamak için:

Basit kirişin mesnetlendiği kirişlerin üzerinde, kirişin mesnetlendiği noktadan itibaren kiriş ad ve boyut yazıları bir kez daha yazılacaktır. Bu, basit kirişin mesnetlendiği kirişe başarılı bir şekilde bağlandığının göstergesidir. Eğer mesnet noktasından itibaren kiriş adının bir kez daha yazıldığını görmüyorsanız, bu bağlantının yapılamadığı anlamına gelir.

Basit kirişlerde kiriş toolbarında bulunan Bölünen Objeleri Otomatik Adlandır seçeneğini inaktif(ikon basılı halde değil) hale getirmek daha yararlı olacaktır. Bu seçenek inaktifken bölünen kiriş iki parça halinde aynı isimde oluşturulacak, buna karşın isimleri aynı olduğu için detay çizimleri tek parça olarak oluşturulacaktır. Bölünen Objeleri Otomatik Adlandır seçeneği aktif ise(ikon basılı halde) kiriş yine iki parça oluşturulacak, bununla birlikte kiriş isimleri farklı olacak, kiriş detay çizimleri de bölünen nokta mesnet kabul edilerek oluşturulacaktır. Basit kiriş tanımlarken Bölünen Objeleri Otomatik Adlandır seçeneğini  özel koşullar oluşursa, aktif hale getirebilirsiniz.