Döşeme boşluğu

Döşeme Boşluğu komutu oluşturulmuş döşemeler üzerinde boşluk açmak, başka bir deyişle döşemeleri yırtmak için kullanılır. Döşeme üzerinde boşluk açmak için:

Oluşturulan poligonu kesen bir kesen bir kesit alınırsa ya da perspektif penceresinde, izlenirse çizilen kapalı poligonun döşemede boşluk oluşturduğu görülür.

 

 

Program, kalıp planında boşluk çevresine donatı düzenlemesini otomatik yapar. Döşeme üzerinde boşluk açıldığında program, üstte ve altta varsayılan olarak 2 adet 12’lik donatı yerleştirir. Projeci dilerse bu donatıları değiştirebilir ve çizdirmeyebilir. Bunun için;