Kirişlerde burulma kontrolleri ve donatıları

Programda burulma kontrolleri ve gerektiği durumlarda burulma donatılarının hesabı TS500’e göre yapılmaktadır. TS500’de tanımı yapılan denge ve uygunluk burulması durumu programda seçenek olarak kullanıcıya bırakılmıştır. İlgili kirişin hangi burulma davranışını göstereceğini belirleyen projeci, kiriş ayarlarında ilgili seçeneği seçmelidir. Program varsayılan olarak kirişleri, uygunluk burulmasına göre kontrol etmektedir.

Uygunluk burulması, eğer bir sistemde burulma momentinin bulunması denge için zorunlu değilse, bu burulma uygunluk burulmasıdır.

Denge burulması, yapı elemanı ve sistemi dengeyi sağlamak için burulma momentine gereksinimi varsa, burulma denge burulmasıdır.

 

image81.jpg

Uygunluk burulması durumunda; Td=Tcr   alınır.

Denge burulması durumunda; Td=Tdhesap alınır.

 

Tcr=Kesitin burulmada çatlama dayanımı

Td=Kontrolde kullanılan burulma momenti değeri

Tdhesap=Analiz sonrasında bulunan en büyük tasarım burulma momenti

 

Analiz sonucunda kiriş, burulma kontrolünden geçer ve kiriş TS500’de verilen üst sınırı aşarsa program, raporda ve betonarme diyalogında uyarı verir. Gerekli görüldüğü durumlarda burulma donatıları, ilave boyuna ve enine donatı olarak kirişe yerleştiririlir.