Çelik Akma Dayanımı

Betonun çekme dayanımı çok düşük olduğundan, kesitin çekme bölgesindeki gerilmeleri karşılamak için çelik çubuklar yerleştirilir. Çelik çekme ve basınç altında benzer özellikler gösteren bir malzemedir. Çeliğin gerilme-birim deformasyon özellikleri çekme deneylerinden elde edilir. Doğal setlikteki çelikte belirli bir akma sınırı vardır. Bu sınıra ulaşıncaya kadar gerilme ve birim uzama arasındaki ilişki doğrusaldır.  Akma sınırına ulaştıktan sonra gerilme sabit kalırken, birim uzama artar. Gerilmenin sabit kaldığı bu ana “akma sahanlığı” denir. Akma sahanlığını bir “pekleşme” davranışı izler. Pekleşme sınırına ulaşıldığında, gerilme tekrar artmaya başlar, kesit küçülür ve numune bu noktada kopar.

Çeliğin akma sınırındaki gerilmesi “akma gerilmesi” veya “akma dayanımı” olarak adlandırılır.

Çeliğin sınıflandırılması, minimum akma dayanımına ve imalat şekline göre yapılır.

Çelik Akma ve çekme dayanımları çelik sınıflarına göre aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Çelik sınıfını, Proje menüsünde Proje Genel Ayarları  diyalogunda Çelik Sınıfları sekmesinde seçilir. Program seçilen çelik sınıfına göre aşağıda tabloda verilen değerleri kullanır.

Donatı Sınıfı

fyk, Çelik Akma Dayanımı
(kg/cm²)

S220 (BC I)

2200

S420 (BC III)

4200

S500(BC III)

5000

Kullanıcı çelik akma dayanımlarını kiriş, kolon, perde objeleri için kiriş, kolon ve perde ayarlarında gerekli gördüğü takdirde değiştirebilir.  Değiştirilen değerler eleman adıyla, Yapı Uzay Çerçeve Eleman Bilgileri raporunda Kullanıcı Tanımlı Elemanlar başlığı altında rapor edilirler.