Kolon Parametreleri

image169.gif

Pas payı

Kolon içindeki donatının ağırlık merkezinden betonun dış yüzüne olan mesafesidir. Birimi cm’ dir. Varsayılan değeri d’=2.5 cm’ dir.

Minimum Pursantaj (image170.gif)

Varsayılan değeri 0.01’ dir. Kolona konulacak boyuna donatının minimum değerini belirleyen orandır. Kolonun brüt alanının Minimum Pursantaj parametresi ile çarpımı minimum donatı alanını belirler. Program kolona konulacak donatıyı bu alandan az olmayacak şekilde seçer.

MinimumDonatıAlanı (cm2) = image171.gif  * b * h

Programda, 25/60 boyutlarında, Mxd=1.665 tm, Myd=7.214 tm, Nd=9.138 t.  tesirlerine maruz kolonda program kolonda donatı alanının bulunması,

Asmin =0.01 * 25 * 60 = 15 cm2 olarak bulunur.

Mxd=1.665 tm, Myd=7.214 tm, Nd=9.138 t. tesirlerinden hesaplanan donatı,

Ashesap=8.068 cm2 (Malzeme BS20 ve S220 için)

Asmin>Ashesap olduğundan kesite konulacak donatı, As=15 cm2 ‘dir. Bu alan ile donatının çap ve adedi belirlenir.

Maksimum Pursantaj (image172.gif)

Varsayılan değeri 0.03’ dir. Kolona konulacak boyuna donatının maksimum değerini belirleyen orandır. Kolonun brüt alanının Maksimum Pursantaj parametresiyle ile çarpımı maksimum donatı alanını belirler. Program kolona konulması gereken donatıyı, bu alan ile karşılaştırır. Kolona konulması gereken donatı alanı fazla ise, pursantaj değerini aşan kolon için kesit yetersiz uyarısı Kolon Donatıları diyalogunda kullanıcıya iletilir.

MaksimumDonatıAlanı (cm2) =  image173.gif * b * h

Programda, 25/60 boyutlarında, Mxd=4.008 tm, Myd=12.485 tm, Nd=20.176 t.  tesirlerine maruz kolonda program kolonda donatı alanının bulunması,

Asmin =0.01 * 25 * 60 = 15 cm2 olarak bulunur.

Asmax =0.03 * 25 * 60 = 45 cm2 olarak bulunur.

Mxd=4.008 tm, Myd=12.485 tm, Nd=20.176 t. tesirlerinden hesaplanan donatı,

Ashesap=45.362 cm2 (Malzeme BS20 ve S220 için)

Ashesap> Asmin olduğundan As=45.362 cm2 kullanılır.

As<Asmax olduğundan bu kolon yetersizdir.

Minimum Etriye Aralığı

Birimi cm, varsayılan değeri ise 10 cm’ dir. Programda kolonun orta bölgesine konulacak etriyenin aralığı(so) bu parametrede belirtilen değerden az olmayacak şekilde seçilir.

Deprem yönetmeliğinde belirtilen etriye aralığı ile ilgili koşullar, programda otomatik uygulanmaktadır. Minimum Etriye Aralığı parametresine yazılan değer ancak deprem yönetmeliğinden daha olumsuz bir durum oluşturursa kullanılır.

Deprem yönetmeliğinde kolon orta bölgesindeki etriye aralığı için minimum koşul  so ≥ 50 mm olarak  verilmiştir.

Maksimum Etriye Aralığı

Birimi cm, varsayılan değeri ise 20 cm’ dir. Programda kolonun orta bölgesine konulacak etriyenin aralığı(so) bu parametrede belirtilen değerden fazla olmayacak şekilde seçilir.

Deprem yönetmeliğinde belirtilen etriye aralığı ile ilgili koşullar, programda otomatik uygulanmaktadır. Maksimum Etriye Aralığı parametresine yazılan değer ancak deprem yönetmeliğinden daha olumsuz bir durum oluşturursa kullanılır.

Deprem yönetmeliğinde kolon orta bölgesindeki etriye aralığı için verilen üst sınırlar şunlardır.

so ≤ 200 mm

so ≤ bmin/2

Kolonun diğer bölgeleri için(sarılma bölgesi ve kuşatılmamış-kuşatılmış kiriş bölgesi) etriyenin aralıklarıyla ilgili deprem yönetmeliğinde verilen koşullar programda otomatik uygulanmaktadır.

image174.gif

Kolon Bölgesi

Uzunluğu

Kuşatılmamış Kolon-Kiriş Birleşim Bölgesi

Kolona bağlanan kirişin yüksekliği kadar

Kolon Sarılma Bölgesi

≥ bmax , ≥ ln/6, ≥ 500 mm

Kolon Orta Bölgesi

Kolonun alt ve üst uçlarında tanımlanan sarılma bölgeleri arasında kalan bölge

Kuşatılmamış Kolon-Kiriş Birleşim Bölgesi

Kolona bağlanan kirişin yüksekliği kadar

 

Kuşatılmamış Kolon-Kiriş Birleşim Bölgesinde Etriye Aralığı Koşulları

sj ≤ 100 mm.

Kolon Sarılma Bölgesinde Etriye Aralığı Koşulları

sc ≤ 200 mm.

sc ≤ bmin/2

Kuşatılmış Kolon-Kiriş Birleşim Bölgesinde Etriye Aralığı Koşulları

sj ≤ 150 mm.

Burulma Rijitliğini Dikkate Al

Analizde, kolonların burulma rijitliğinin dikkate alınıp alınmama seçeneğidir. İşaretli ise kolonun kendi ekseni etrafında burulma momenti hesaplanır. İşaretli olmadığı durumda kolonların burulma rijitliği sıfır alınır ve kolon burulma momenti sıfır çıkar.

Kolonların betonarme hesabında burulma momentleri dikkate alınarak herhangi bir işlem yapılmaz.

Kolon burulma atalet momentleri Yapı Uzay Çerçeve Eleman bilgileri raporunda Iburul satırında basılmaktadır. Burulma Rijitliği dikkate alınmazsa bu raporda Iburul değerleri sıfır görünecektir.

Program kolon burulma atalet momentlerini otomatik hesaplamaktadır. Bununla beraber özellikler güçlendirme projelerinde elemanların kolon atalet momentlerinin değiştirilmesi istenebilir. Burulma atalet momentleri Kolon Ayarları/Statik/Betonarme sekmesinde ix satırlarında m4 cinsinden tanımlanabilir. Yapı Uzay Çerçeve Elemanları raporunda Kullanıcı Tanımlı Elemanlar başlığında tanımlanan değerler raporlanır.