Betonarme hesap aksı doğrultusunda belirlenen çalışma şekilleri ve donatı tipleri

Kullanıcı Betonarme Hesap Aksı Edit komutunu çalıştırıp betonarme hesap aksı üzerinde tıkladığında karşısına bir diyalog açılır. Bu diyalogta, tıklama yapılan Betonarme Hesap Aksı’ nın varsayılan(default) çalışma şekli ve donatı tipi işaretlenmiştir. Kullanıcı özel durumlar için bu diyalogta varsayılan seçimi değiştirebilir.

Diyalogta donatı tipleri olarak Düz+Pilye, Düz, Konsol, Üst düz seçilebilir. Çalışma şekilleri ise Çift yön kısa, Tek yön kısa, Çift yön uzun, Tek yön uzun’ dur

Betonarme hesap aksı doğrultusunda belirlenen çalışma şekilleri ve donatı tipleri şunlarıdır.

Çalışma şekli

Açıklaması

Donatı Tipi

Çift yön kısa

Plak çift doğrultuda çalışan bir plaktır ve betonarme hesap aksı plağın kısa kenar yönünde bulunmaktadır. (Luzun/Lkısa<2)

Plağa düz ve pilye atılır. Kısa açıklıklarda istenirse sadece düz donatı da atılabilir.

Tek yön kısa

Plak tek doğrultuda çalışan bir plaktır ve betonarme hesap aksı plağın kısa kenar yönünde bulunmaktadır. (Luzun/Lkısa≥2 veya balkon, sahanlık döşemesi)

Tek doğrultuda çalışan plak döşeme için düz ve pilye atılır. Kısa açıklıklarda istenirse sadece düz donatı da atılabilir.

Konsol plaklarda konsol donatısı (ilave) atılır. Donatı boş uca kadar uzatılır.

Çift yön uzun

Plak çift doğrultuda çalışan bir plaktır ve betonarme hesap aksı plağın uzun kenar yönünde bulunmaktadır. (Luzun/Lkısa<2)

Plağa düz ve pilye atılır. Kısa açıklıklarda istenirse sadece düz donatı da atılabilir.

Tek yön uzun

Plak tek doğrultuda çalışan bir plaktır ve betonarme hesap aksı  plağın uzun kenar yönünde bulunmaktadır. (Luzun/Lkısa≥2 veya balkon, sahanlık döşemesi)

Tek doğrultuda çalışan plak döşeme ve konsollar için üstte düz donatı (dağıtma donatısı) atılır.