Ürünler & Çözümler Teknik Destek ideYAPI Hakkında Haberler  
Forum    İletişim
 
Statik Betonarme
ideCAD Statik 7
Modelleme
Mimari Entegrasyon
Analiz
Rijit Diyafram
Betonarme Hesaplar
Güçlendirme Projeleri
Merdivenlerin Hesabı
Tünel Kalıp
Çizimler ve Detaylar
Raporlar
Nereden Satın Alabilirim
Görsel Eğitim Seti
Dokümanlar
ana sayfa > statik betonarme > modelleme
ideCAD Statik 7

BiM / Building Information Modelling / Yapı Bilgi Sistemi
ideCAD ile modellenip hesabı yapılabilen sistemler

BiM (Yapı Bilgi Sistemi) çerçevesinde mimari modelleme sürecinden başlayıp detaylandırma aşamasına kadar aşağıda listelenen süreçler işlenir:

1- Mimari Modelleme
2- Mimari Proje Çıktıları
3- Katı Modelleme
4- FEA Modelleme
5- SAP2000 MDB Export
6- Analiz
7- Dizayn
8- TS500 & Deprem Yönetmeliği Kontrolleri
9- Raporlar
10- Metrajlar
11- Çizimler DetaylarMimari modelden detaylandırma aşamasına kadar tüm süreçlerin işlenebildiği sistemler
•Betonarme sistemler
•Çok katlı betonarme yapılar
•Betonarme endüstriyel yapılar
•Tünel kalıp sistemler
•İstinat duvarlarıMimari modelden analiz aşamasının sonuna kadar olan süreçlerin işlenebildiği sistemler
Bu sistemler Dizayn , TS500 & Deprem Yönetmeliği Kontrolleri , Çizimler Detaylar süreçlerini kapsamaz.

•Yüzme havuzları

Sadece FEA modelleme, Sap2000 export ve analiz süreçlerini içeren sistemler
•Hangar tipi yapılar
•Bina türü olmayan yapılar
•Spor tesisleri


Rijit diyaframlar
•Aynı katlarda, farklı diyaframların otomatik modellenmesi
•Tam ve yarı rijit diyafram modeli ile çözüm yapabilme
•Farklı rijit diyaframları birleştiren obje tanımlayabilme
•Rijit diyaframsız model oluşturabilme
•Aynı yapıda rijit diyaframlı ve diyaframsız objeleri birlikte modelleyebilme
•Döşemelerden ve döşeme süreksizliklerinden rijit diyaframların otomatik algılanması
•Çift kule, dilatasyonlu bloklar, yıldız veya L formda bağımsız kanatlara sahip plan sistemleri gibi yapıların modellenmesi
•Deprem yönetmeliği kontrollerinin farklı rijit diyaframlar olması durumunda rijit diyaframlara göre yapılması
•Düşey yük çözümünü opsiyonel olarak rijit diyaframsız yapabilme.
•Döşemelerin (kirişli/kirişsiz plak/nervür/kaset vb) bina analiz modeline dahil edilebilmesi
•Bütün bina modeli ile beraber (fiktif kiriş kullanmadan) kirişsiz döşeme çözümleri
•Merdiven, tonoz ve kubbelerin kabuk eleman olarak tüm bina analiz modeline dahil edilmesi

Aşamalı inşaat hesabı
•Kat kat beton dökümü ile yüksek yapılarda gerekli olan ölü yük düzeltmesinin yapılması ile gerçek moment zarflarının belirlenmesi
•Betonun elastisite modülünün zamana göre değişimini dikkate alabilme
•Üst katların yüklenmesi sonucu, zaman içinde alt katlarda oluşan sünme etkilerini dikkate alabilme
•Betonun zamana göre büzülmesini karakterize eden rötre etkilerini dikkate alabilme
•Yapının kaplama ve hareketli yüklerinin yüklenmesinin ardından, istenilen süre sonrası için aldığı durumunu sorgulayabilme
•Kat bazında değişen inşaat süreleri tanımlayabilme

Isı farkları hesabı (sıcaklık değişimi yüklemesi)
•T1 ve T2 olarak iki farklı ısı yükleme durumu tanımlanması
•Kat kat ve/veya eleman bazında değişen ısı farkları tanımlayabilme
•Isı yükleri için elastisite modülü veya atalet momenti seçeneği ile rijitlik azaltma faktörleri tanımlayabilme

Katı modelleme bilgi girişi olanakları
•3 Boyutta data girişi ( Xsteel tarzı )
•Yapı ağacı ile bilgi girişi
•Giriş bilgileri tablosu
•Çalışma düzlemi tanımlama ve 3 boyutta kolay çalışma
•3 boyutlu grid tanımlama
•Kısayol tuşları ile kolay kullanım
•Çok esnek ve gelişmiş layer mantığı
•Görünüşlerden ve kesitlerden data girme
•Gelişmiş cad olanaklarıyla elemanların girilebilmesi
•Gelişmiş cad komutları kullanımı; dik paralel, orta nokta, kesişim gibi
•Ana ızgara çizgilerinin yanında, ana ızgarayı eşit sayıda bölen yardımcı ızgara çizgileri ile çalışabilme olanağı
•Başka projelerden blok olarak data okuma ve projenizde kullanma
•Tek tıklama ile döşeme yerleştirme
•Dikdörtgen olmayan döşemelerin tek adımda ve tek parça tanımlanması
•Aks tanımlamadan da bilgi girişi yapabilme
•Çubuk ve shell elemanların birlikte modellenmesi
•Poligon perdelerin shell eleman olarak modellenmesi
•Shell ellemanlar içinde boşluk oluşturabilme
•Her türlü formda eleman kesit tanımı yapabilme
•Betonarme, çelik ya da herhangi özellikte parametrik malzeme tanımı yapabilme
•Çeşitli poligon kesitlerin parametrik ve çift (birleştirilmiş) kesit tanımları
•Sap2000 ile tamamen aynı modelleme tekniklerinin kullanılması
•Oluşturulan modelin tam ve eksiksiz olarak sap2000 programına MDB olarak aktarılmasıKatı modelleme editleme olanakları
•Kat yükseklği değişince tüm kolonların boyunun değişmesi
•Aks taşınınca kolonların kirişlerin ve döşemelerin değişmesi
•Kolon kaçıklığının herhangi bir katta değiştirilmesi durumunda, diğer katlarda da otomatik değiştirilmesi
•Sonsuz undo(geri alma), redo(ileri alma) imkanı
•Çok gelişmiş edit olanakları ( Kopyalama, taşıma, simetri, offset vs )
•Elemanları otomatik isimlendirme
•Yüklerin ve yüklemelerin otomatik modellenmesi
•Kiriş yüklerinin döşeme sonlu eleman analizinden otomatik hesaplanması
•Duvar yükleri mimari modelden okunur
•Duvar boşlukları otomatik düşülür
•Ayrıca kirişlerde duvar yüklerini kütüphaneden seçerek girme
•Kirişlerde duvar yük kütüphanesine yeni yukler ekleme
•Döşemeler katmanlı döşeme olarak mimariden alınır
•Ayrıca döşemelerde katmanlı döşemelerin yüklerini kütüphaneden seçerek girme
•Döşemelerde döşemelerin hareketli yüklerini kütüphaneden seçerek girme
•Döşemelerde yük kütüphanesine yeni yükler ekleme
•Planda seçilen bir objeyi 'Perspektifte bul' komutu ile perspektif görüntüde bulabilme ve seçebilme
•Birden fazla objeye (döşeme, kiriş) aynı anda aynı eğimi verebilme. Böylece eğik döşeme/kiriş sistemlerinin çok daha kolay girilebilme
•Perspektif penceresinde çalışırken sadece mimari veya sadece kalıp planı objelerini görebilme opsiyonu
•Perspektif gösterim biçimlerine siyah beyaz saklı çizgi ve kenar çizgili katı model seçenekleriOluşturulan FEM model üzerinde değişiklik ve ilave yapılması
•Kiriş/kolon/perde çubuk elemanlara kolay kullanıcı arabirimi ile genel ek yük tanımlayabilme
•Kabuk (shell) Panellere kullanıcı tanımlı sabit/değişken yanal yük (toprak/hidrostatik vs) yük etkitebilme
•Düğüm noktalarına noktasal yük, moment ve deplasman değeri ve kütle tanımlayabilme
•Kolonlarda eksenel yük eksantrisitesinden meydana gelen etkilerin dikkate alınması
•Kullanıcı tarafından manuel yükleme tanımlayabilme
•Kullanıcı tarafından manuel yükleme kombinasyonu tanımlayabilme
•Plaklardan, kolonlara ve perdelere gelen yüklerin otomatik hesaplanması (Kolon çevresine denk gelen plak-sonlu elemanlarının yükleri)Yeni döşeme olanakları
•Otomatik döşeme oluşturma olanağına ek olarak çevre elemanları tanımlayarak manuel döşeme ve mahal oluşturma olanağı
•Döşemelerin planda dolu çizilmesi opsiyonu ile proje takibinin kolaylaştırılması
•Donatı hesap akslarının etki mesafesini kat planında görebilme ve fare ile kolayca değiştirebilme
•Döşeme donatı hesap akslarını planda kaydırabilme olanğı
•Opsiyonel olarak kalıp planında donatı akslarının geçerlilik mesafesi gösterimi
•Döşemeye kısmi donatı aksı tanımlayabilme (boşluk ve U şeklinde döşeme kollarının otomatik tanınması)ideCAD ile modellenebilen objeler
•Arazi
•Tekil temeller
•Sürekli temeller
•Radye temeller
•Kirişli radye temeller
•Kazıklı temeller
•Kuyu temeller
•Bağ kirişleri
•Kolonlar
•Düşeyde eğik kolonlar
•Poligon kolonlar
•Dairesel kolonlar
•Poligon perdeler
•Başlıklı perdeler
•Başlıksız perdeler
•Eğrisel paneller
•Plaklar
•Düşeyde eğik plaklar
•Plaklarda boşluk oluşturma
•Kirişler
•Nervürler
•Kaset kirişler
•Düşeyde açılı kirişler
•Eğrisel ve düşeyde kot farkı olan kirişler
•Subasman perdeleri
•Radye plaklar
•Kademeli radye plaklar
•Farklı kotlardaki radye plaklar
•Asansör çukurları
•Dairesel ve elipsodik döşemeler
•Kubbeler
•Yay kubbeler
•Tonozlar
•Katlanmış plaklar
•Merdivenler
•Rampalar
•İstinat duvarları
•En genel formda havuzlar
ideCAD FEM Modelleme olanakları
•Yaylar
•Dashpotlar
•Linkler
•Eleman uçlarına mafsal
•Deprem izolatörleri


Mimari Tasarım - Statik & Betonarme Tasarım - Görselleştirme -
Entegre Yapı Tasarımı
Download - Eğitim ve Teknik Destek - OnlineShop
   
Teknik Destek Forumu Açıldı
Yeni versiyonda hangi özelliklerin olmasını isterdiniz?