Ürünler & Çözümler Teknik Destek ideYAPI Hakkında Haberler  
Forum    İletişim
 
Statik Betonarme
ideCAD Statik 7
Modelleme
Mimari Entegrasyon
Analiz
Rijit Diyafram
Betonarme Hesaplar
Güçlendirme Projeleri
Merdivenlerin Hesabı
Tünel Kalıp
Çizimler ve Detaylar
Raporlar
Nereden Satın Alabilirim
Görsel Eğitim Seti
Dokümanlar
ana sayfa > statik betonarme > çizimler ve detaylar
ideCAD Statik 7

BiM / Building Information Modelling / Yapı Bilgi Sistemi
ideCAD® Statik, çizimlerin ve detayların, yönetmelik koşulları dikkate alınarak otomatik olarak hazırlanmasını mümkün kılar. Mühendisler, yazı tipleri ve boyutları, renkler, yazıların geometrik konumları, tarama seçenekleri, ölçülendirme hattı mesafesi, pafta boyutları ve paftanın kenar boşlukları gibi görsel ayarları istedikleri gibi belirleyebilir. Bu ayarların yanı sıra, açılım ve detaylarda kullanılacak parametreler de kullanıcı inisiyatifine bağlı olarak düzenlenir. Böylece her mühendisin kendi tarzı ile projelendirme yapması sağlanır.

Pafta düzenleme ve mizanpajı

2 ya da 3 boyutlu çizimleri, seçilen bir pafta düzeni içerisine yerleştirilmesine olanak tanıyan pafta dizaynı, otomatik pafta güncelleme olanağı ile dinamik bir çalışma ortamı sunar.

•Standart pafta seçenekleri ile birlikte istenirse kullanıcı tanımlı pafta boyutlarını kullanabilme
•Kaynak çizimin bütünü ya da belli bir parçasını pafta bloğu olarak düzenleyebilme
•Pafta blok ölçeğini anında seçebilme ve ihtiyaç durumuna göre tekrar değiştirebilme
•Çizimleri, bilgisayar belleğinin yanında, diske kayıt ederek sonraki paftalarda ya da projelerde kaynak blok olarak kullanabilme
•Pafta kenar çizgileri, pafta boşlukları, sınır çizgisi gibi görünüm seçeneklerini düzenleyebilme
•Pafta dizaynı sonrasında kaynak çizimlerde yapılan herhangi bir değişikliği, anında mevcut pafta dizaynına da yansıtabilme


 PDF İndir      DWG İndir


ideCAD Cizim Modülü olanakları

•Donatı karışıklıklarını engelleyen otomatik çizim düzeltme sihirbazı
•Kalıp planında ters sehim değerleri
•Saplama kiriş bölgesinde etriye hesabı yapılarak kiriş açılımlarında saplama bölgesinde etriyelerin çizilmesi
•Çizimlerde otomatik kiriş donatı tablosu oluşturma
•Döşeme yırtıklarının otomatik donatılması
•Yapının herhangi bir yerinden kesit alabilme
•Kalıp ve temel aplikasyon planlarında otomatik kesit alınması; kalıp veya temel aplikasyon planı çizimi içerisinde tekrar kesit alabilme; lesit hattı özelliklerini değiştirebilme; Kesit hattını işaretleyip kesiti yenileyebilme; istenilen sayıda kesit hattı oluşturabilme; Kesit hattını taşıyabilme ve taşınan yere göre kesiti yenileyebilme
•Perdelerde otomatik başlık bölgesi oluşturma; perdelerde başlık bölgesi uzunluğunu değiştirme; TDY'ye göre başlık bölgesi gerekmeyen panelllerde istenirse başlık bölgesi tanımlayabilme olanağı
•Mantar plakların çözümleri, çizimleri ve zımbalama kontrolleri
•Otomatik metrajlı, pafta çerçeveli, ölçülendirmeli tüm çizimler.
•Plaklarda hasır çelik opsiyonlu hesap ve çizim
•Gelişmiş ölçülendirme olanakları
•Proje dokümanlarının paftalara kolayca yerleştirilmesini sağlayan mizanpaj fonksiyonları
•Gelişmiş tarama seçenekleri
•Döşeme boşluk donatısı çizimi
•Autocad 2008 2 boyutlu Dwg Dxf Dwf Okuma yazma
•Autocad 2008 3 boyutlu Dwg Dxf Dwf Okuma yazma
•Autocad gerektirmeden BSA korkusu olmadan kullanmım

Proje , çizim , detay ve açılımların ve 3 boyutlu proje datasının PDF dosyaya yazılması

•ideCAD'e gerek duymadan projenin başkaları tarafından incelenebilmesi
•3 boyutlu modelin ayrıca aktarılması ve pdf dosyasında 3 boyutlu olarak incelenebilmesi
•Tüm projeyi pdf olarak yazabilme
•Pdf dosyasında plan ve çizimlelerin indeksleme ile aktarılması ve pdf dosyası içerisinde bu sayede kat planlarına ve detaylara kolayca ulaşılabilmesi
•Mimari veya kalıp planı modu seçimi ile çizim aktarabilme

PDF İndir


ideCAD® Statik 6 ile hazırlanan çizimler ve detaylar:

Kalıp ve donatı planları

PDF İndir      DWG İndirKolon düşey açılımları

PDF İndir      DWG İndirKolon aplikasyon planları

PDF İndir      DWG İndirKiriş açılımları

PDF İndir      DWG İndirEğik, eğrisel, kademeli kirişlerin açılımları

PDF İndir    DWG İndirKiriş açılımları (TDY Madde 3.4.3.1 uygulanmış)

PDF İndir    DWG İndirKiriş açılımları (Benzer Katlar)

PDF İndir      DWG İndir


12 metre donatı boyu kontrolleri ve donatı ek ve bindirmelerinin otomatik yapılması

PDF İndir     DWG İndir
Özellikle yüksek binaların alt katlarındaki perdeleri birbirine bağlayan bağ kirişlerinde yapılması gereken çapraz donatılı dizayn ve çizim olanağı

PDF İndir DWG İndir
Perde düşey açılımları

PDF İndir      DWG İndirTünel kalıp aplikasyon ve detay çizimleri

PDF İndir      DWG İndirTünel kalıp hasır çelik planı

PDF İndir      DWG İndirNervür ve kaset açılımları

PDF İndir      DWG İndirMantar plaklar

PDF İndir      DWG İndirKolon-kiriş birleşim bölgesi kesit detayları

PDF İndir      DWG İndir


Sürekli temel açılımları

PDF İndir      DWG İndirTekil temel açılımları

 PDF İndir      DWG İndirRadye plaklar

PDF İndir      DWG İndirTemel aplikasyon planları

PDF İndir      DWG İndirMerdiven detayları

PDF İndir      DWG İndirİstinat duvarı detayları

PDF İndir      DWG İndirKuyu temel detayları

PDF İndir      DWG İndirGüçlendirme detayları (Kolon aplikasyon planı)

PDF İndir      DWG İndirGüçlendirme (Perde düşey açılımları)

PDF İndir      DWG İndir
Mimari Tasarım - Statik & Betonarme Tasarım - Görselleştirme -
Entegre Yapı Tasarımı
Download - Eğitim ve Teknik Destek - OnlineShop
   
Teknik Destek Forumu Açıldı
Yeni versiyonda hangi özelliklerin olmasını isterdiniz?
 
Demo CD
ideCAD Statik Demo CD dokümantasyon ve fiyat seçeneklerimizi adresinize gönderelim ...
 
Entegre Yapı Paketi
Komple entegre mimari / statik yapı paketi ideCAD Yapı ile her şey planladığınız gibi