ideYAPI / ideCAD

Her şey planladığınız gibi!

ideCAD Statik, yapı sistemlerinin modellenmesi, sonlu elemanlar analizi, yönetmelik uyumlu tasarımı, performans değerlendirmesi ve güçlendirilmesi için özel olarak geliştirilmiş çok kapsamlı bir çözüm paketidir.  Betonarme çelik ve kompozit yapı elemanlarını tek bir model üzerinde birlikte kullanarak, tasarım sürecinizi kolaylaştırır.

ideCAD Statik ile katları olan veya olmayan, katlarda rijit diyaframlı, kısmen rijit diyaframlı veya tamamen rijit diyaframsız yapıların hesabı yapılabilir. Betonarme, çelik veya karma çok katlı yapılar, endüstriyel yapılar ve bina türü olmayan gelişigüzel yapılar, deprem yönetmeliğine belirtilen koşullara uyarak modellenebilir. Çubuklar ile birlikte, aynı sistem içine entegre edilmiş kabuk elemanlar kullanılabilir. Döşemelerin, perdelerin, çubukların, temellerin hepsi bir arada analiz edilebilir.

BIM / Yapı Bilgi Modellemesi

Komple entegre mimari, betonarme ve çelik içeren ideCAD, aynı yapı bilgi modelini paylaşmaya izin veren sistemi ile projeyi birlikte oluşturma, gözden geçirme ve düzenleyebilme olanaklarıyla projelendirme süresini kısaltır. Farklı disiplinlerin yaptığı değişiklikler aynı yapı bilgi modeli içerisinde revize edilirken, verimlilik de artar.

BIM tek başına bir program değildir, bir süreçtir. BIM; mimar, inşaat mühendisi, makina mühendisi, elektrik mühendisi ve diğer disiplinlerin birlikte çalışarak, daha tasarım aşamasında yapının 3 boyutlu modelinin, kullanılacak malzeme ve malzemelerin karakteristiklerini de içerecek şekilde hazırlanması ve inşaa sırasında oluşacak zaman ve malzeme kayıplarının düşürülmesi ve daha ileri düzeyde, bina henüz inşaata başlamadan enerji verimliliği gibi analizlerinin yapılmasını sağlayan sürecin adıdır. Bu süreç içerisinde mimari ve statik projelendirme kısmında ideCAD tam otomasyon sağlar.

 

Mimari, Betonarme ve Çelik Yapı Tasarımı

ideCAD Yapı ile betonarme ve çelik karma çok katlı yapılar, hol tipi ve ara katlı sanayi yapıları, kanopi yapıları, stadyum ve benzeri yapılar, çok katlı betonarme üzeri çelik oturtma çatı içeren yapılar, alt katları betonarme sonraki katları çelik yapılar modellenebilir.

Yapı Bilgi Modellemesi sayesinde mimari ve statik projelendirme sürecinde ortak data üzerinde çalışılır. Mimar ve mühendislerin aynı yapı üzerinde, ortak çalışmasını sağlayan sistemde proje bir kez modellenerek, "Tam Entegrasyon" sağlanır. Mimari plan ve kalıp planı, aynı proje içinde iki ayrı çalışma modudur ve birbiriyle tam örtüşür.

Mimari & Statik Entegrasyon

ideCAD Mimari ile hazırlanan mimari projelerin statik betonarme hesapları için tekrar model oluşturulmasına gerek kalmaz. Çünkü projelendirilen yapının mimari proje sahfasında Yapı Bigi Modeli  oluşturulmuştur. Duvar, kolon, kiriş, temel, merdiven, döşeme gibi yapı objeleri her iki meslek grubu için ortaktır. Ayrıca objelerin en, boy, yükseklik, materyal gibi özellikleri de aynıdır. Böylelikle mühendis, mimardan, tasarım çalışması sonunda parametreleri neredeyse bütünüyle belirlenmiş elemanlardan oluşan bir proje teslim alır. Duvar ve döşemelerin  daha mimari proje aşamasında tanımlanabilmesi, projenin, mühendislik çalışmalarının hiçbir bilgi ve zaman kaybı yaşanmadan başlamasını sağlar ve statik hazırlık sürecini kısaltır.

Diğer Programlarla Veri Değişimi

Projelerin üç boyutlu yapı bilgi modelinin IFC datası yardımıyla başka BiM programlarıyla paylaşılmasının yanında, %100 AutoCAD® uyumlu DWG formatında okunmasına ve kaydedilmesine olanak veren programda, 2 boyutlu mimari çizimler import edilerek altlık olarak kullanılabilir. DXF, DWF, OBJ, BMP, JPG, TIF, TIFF, PNG ve TGA formatlarıyla veri alışverişi sağlanır. PDF uyumluluğu ile projeler “programa sahip olunmadan” da incelenebilir. 

ideCAD, SAP2000®’e data aktararak, yapısal sistemlerin analiz sonuçlarının karşılaştırılmasına olanak tanır. Projeler Tekla'ya da aktarılabilir. 


Modellenebilen Yapılar
Betonarme Yapılar
Katları olan veya olmayan, katlarda rijit diyaframlı, kısmen rijit diyaframlı veya tamamen rijit diyaframsız yapıların hesabı yapılır. Çok katlı betonarme yapılar, endüstriyel betonarme yapılar, tünel kalıp sistemler, nervürlü ve kaset sistemler ile A2 ve A3 düzensizliği olan yapılar modellenerek hesabı yapılır, rapor ve çizim üretilir.
Çelik Yapılar
Çelik çok katlı yapılar, hol tipi sanayi yapıları, ara katlı sanayi yapıları, kren barındıran hol tipi yapılar, kanopi yapıları, stadyum ve benzeri yapılar, enerji nakil hat direkleri ve  üst geçitler modellenir.
Karma Yapılar
Çekirdeği betonarme perde - taşıyıcıları çelik  çok katlı yapılar, üzeri çelik oturtma çatı içeren yapılar, alt katları betonarme - sonraki katları çelik olan yapılar modellenir.

CAD Arayüzü
Ribbon Menü

Betonarme, çelik, birleşimler, analiz, tasarım, sonuçları görüntüleme, çizimler, raporlar vb. gruplanmış başlıklar ile kullanım amacına uygun kategorize edilen ribbon menü ile komut ve alt komutlara kolayca ulaşabilirsiniz.

Komut Satırı

Mouse, menüler ve ikonla veri girişinin yanı sıra, klavyeden komut satırına "komut ve kısaltımış komut" yazarak da modelinizi hızlıca oluşturursunuz.

Özelleştirilebilen Menü
Arayüz, çalışma pencereleri, renkler, menülerin yeri ve sırası, komut grupları ve kısayol tuşları tercihe bağlı olarak kişiselleştirilir.
Kesit / Plan / Görünüş ile Veri Girişi

Plan, varsayılan ve tanımlanan görünüşler ile kesit pencereleri üzerinden veri girişi yapılır.

Çalışma Düzleminden Veri Girişi

Yatay, dikey, istenilen 3 noktadan çalışma düzlemi ile ihtiyaç duyulan objeler üzerinden hedef çalışma düzlemi oluşturabilir ve oluşturulan çalışma düzlemleri üzerinden veri girişi yapılır.

3 Boyuttan Veri Girişi

Perspektif ve farklı üç boyut pencerelerinde modelinizi oluşturarak, taşıma, kopyalama, çoğaltma gibi işlemleri üç boyutta  uygulayabilirsiniz. Bir pencerede başladığınız komuta, komuttan çıkmadan başka bir pencerede devam edebilirsiniz.

Çizim Düzenleme

Yakalama olanakları, obje seçme araçları, lokal koordinat, seçim grupları, objeyle ilişkili akıllı komutlar, katlar arası geçiş gibi düzenleme unsurları revizyonlarınızı hızlandırır.

Katman / Renk / Font Yönetimi
Gelişmiş 3B olanaklarının yanı sıra, CAD programlarında kullanılan araçları da içeren ideCAD ile yasal sınırları zorlamadan ve başka bir programa ihtiyaç duymadan tüm çizimler hızlıca hazırlanır ve direkt çıktı alınır.

Çubuk Elemanlar
Kullanılan Kesitler
Betonarme elemanlar için dikdörtgen, dairesel, tablalı, trapez ve genel poligon kesitler kullanılabilir. Çelik elemanlar için ise kesit kütüphanesine önceden yüklenmiş boru, kutu, W, HD, IPN, IPE, HE, UPE, UPN, Angelina ve petek profiller kullanılır. Kesit tasarlama editörüyle yeni kesitler oluşturulur ve kesitler birleştirilerek birleşik kesitler elde edilir. Aşık ve kuşaklarda hafif çelik profiller kullanılabilir.
Kolonlar / Kirişler
Kat kolonları, kata bağlı olmayan kolonlar, kiriş bağlanmayan kolonlar ve eğik kolonlar, dikdörtgen, dairesel ve poligon kesitte tanımlanır. Kirişler; dikdörtgen, tablalı ve yarım tablalı olarak, kat kirişi, arakat kirişi, kattan kata bağlanan kiriş, planda ve düşeyde eğrisel formda ve düz olarak tanımlanır. Kolon ve kirişler, 3 boyutlu uzay çubuğu olarak analitik model oluşturulur.
Çaprazlar

Düşey ve yatay çapraz komutları ile merkezi ve dışmerkezi çaprazlı sistemleri birleşimleri ile birlikte otomatik oluşturur. Analiz modeline uygun serbestlikler otomatik tanımlanır.

Sürekli Temeller
Dikdörtgen, yarım trapez ve trapez kesitte, elastik zemine oturan üç boyutlu çubuk olarak modellenir. Kirişli radyelerle ve aynı zamanda üst yapıyla bir arada modellenir ve yapı global rijitlik matrisine birleştirilir.
Kazık Temeller
Değişen zemin katman özelliklerine göre, çubuk boyunca yaylar ve çubuk ucunda ayrıca bir yayla modellenen kazıklar, üç boyutlu çubuk olarak temeller ve üst yapıyla birlikte hesaba katılır.

Kabuk Elemanlar
Perdeler
Enkesit şekli dikdörtgen I, T, L, U, C ve E olan betonarme perdeler, hem düzlem içi hem de düzlem dışı yerdeğiştirmelere ilişkin serbestlik derecelerini içeren ve TBDY 2018' de belirtilen düzlem içi ve düzlem dışı farklı etkin kesit rijitliklerini kullanabilen orthotropik kabuk sonlu elemanlarla modellenirler.
Merkezinde eşdeğer çubuk kesit tesirleri olarak elde edilir. Bodrum perdeleri kabuk sonlu elemanlarla modellenir.
Poligon Perdeler

Enkesit şekli T, L, U veya C olan perdeleri,  perde grubu olarak modelleme olanağı sunar. Hem düzlem içi hem düzlem dışı yer değiştirmelere ilişkin serbestlik derecelerini içeren ve TBDY 2018' de verilen düzlem içi ve düzlem dışı farklı etkin kesit rijitliklerini kullanabilen orthotropik kabuk sonlu elemanlar ile modellenir.

Kubbeler / Tonozlar / Katlanmış Kabuk Elemanlar
Altı serbestlikli kabuk eleman olarak modellenir ve yapı ile birlikte hesaba katılır.
Döşemeler
Çeşitli boyutta boşlukları da olabilen döşemelerin analizinde, kendi düzlemleri içindeki yük aktarımının doğru olarak belirlenmesi için, düzlem içi ve düzlem dışı yerdeğiştirmelere ilişkin serbestlik derecelerini içeren, TBDY 2018' e uygun olarak düzlem içi ve düzlem dışı farklı etkin kesit rijitliklerinin kullanılabildiği, her düğüm noktasında altı serbestlik derecesinin dikkate alındığı kabuk sonlu elemanlar kullanılır.


Kirişsiz Döşemeler
Kirişsiz döşemeli yapıların döşemelerindeki düzlem içi eğilme, kesme ve eksenel etkiler, elastik diyafram (yarı rijit diyafram) kabulü ile göz önüne alınır.
Kompozit Döşemeler

Çelik ve betonarme yapı elemanlarının birlikte kullanımı ile hafiflik ve ekonomik çözüm sunan kompozit döşeme komutu trapez saclı ve yekpare saclı olmak üzere iki alternatif ile modelleme yapmanıza olanak sunar.

Radye Döşemeler
Boşluklu, değişken kalınlıkta, kirişli ve kirişsiz radye temeller, elastik zeminde alansal yaylar üstüne oturan altı serbestlikli plak eleman olarak modellenir.
Merdivenler / Rampalar
Altı serbestlikli kabuk olarak modellenen rampa ve merdiven plakları; perdeler, kolonlar, kirişler ve plaklarla ilişkilendirilir. Ortak düğüm noktaları otomatik bağlanarak, analitik model oluşturulur.

Yapı Analiz Modeli
Çubuk - Kabuk Entegrasyonu

3-D analiz modeli, sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak çubuk ve kabuk elemanların uygun entegrasyonu ile oluşturulur. Perde ve döşemelere bağlanan kolon ve kiriş gibi çubuk elemanlar,  fiziki konumlarında sonlu elemanlara otomatik bağlanırlar.

Çubuk Sonlu Elemanlar Modeli

Kolonlar ve kirişler çubuk davranışını temsil etmek üzere 2 - noktalı kenar (doğrusal) modeli ile ve dünya genelinde kullanılan güncel sonlu elemanlar literatürüne uygun oluşturulur.

Kabuk Sonlu Elemanlar Modeli

Perdeler ve döşemeler kabuk davranışını temsil etmek üzere 8 noktalı dikdörtgen, 8Q quadratic, modeli ile ve dünya genelinde kullanılan güncel sonlu elemanlar literatürüne uygun oluşturulur. 


Çelik Makrolar
Makas Makrosu
Tip sınırlaması olmaksızın, her tipte ve geometride makas oluşturulur.
Çelik Tali Kiriş

Çelik tali kiriş makrosu, akıllı obje özelliği ile çelik ve betonarme kirişleri algılar ve uygun birleşimler gerekli bağlantıları otomatik modeller ve analiz modeli için uygun serbestlik atamaları otomatik yapılır.

Çelik Aşık

Aşık ve cephe kuşaklarını akıllı obje özelliği ile hızlı modelleme olanağı sunan makro ile aşık ve kuşak birleşimleri de otomatik oluşturulur ve analiz modeli için uygun serbestlik atamaları otomatik yapılır.

Kren Makrosu
Tek ve çift köprülü krenler, kütüphaneden seçilerek girilir. Kapasiteye göre yükler otomatik seçilir.
Hol Makrosu
Hol tipi yapılar, geometri ve hol özellikleri editörden girilerek kolayca modellenir.
Uzay Makas Makrosu
Düz, üçgen ve tonoz formda uzay makaslar, simetrik ve asimetrik olarak tasarlanır.
Uzay Aşık Makrosu

Uzay kafes sistemini aşık makrosu ile kolayca oluşturmanızı sağlar.

R Aşık Makrosu

Kafes sistemini aşık makrosu ile kolayca modellemenizi sağlar.

İskele Makrosu
H tipi ve flanşlı iskeleler otomatik oluşturularak, rapor ve detay çizimleri üretilir.

Çelik Birleşimler
Kayma Birleşimleri

Çelik Yapılar Yönetmeliği 2018 ve AISC 360-16' ya uygun olarak tasarımları gerçekleştirilir ve raporlanır. Plastik tasarım kurallarına uygun olarak bağlantı sağlanan kirişlerin kapasitesine göre otomatik oluşturulur.

Moment Aktaran Birleşimler

TBDY 2018 ile Çelik Yapılar Yönetmeliği 2018 ve AISC 360-16' ya göre tasarımları yapılır ve raporlanır.

Konstrüktif Birleşimler

Basit kayma birleşimleri, moment aktaran birleşimler, kiriş ve kolon ekleri, kolon ayakları, çaprazların uç birleşimleri, aşık ve kuşak birleşimleri, tali kiriş birleşimleri, kren kirişi bileşimleri, rüzgar kolonu birleşimi, makas mesnet birleşimleri, makas oturtma birleşimleri


Betonarme Makrolar
İstinat Duvarı

Konsol türü istinat duvarlarının modellemesi ve yönetmelik uyumlu tasarımı gerçekleştirilir ve çizimler otomatik oluşturulur.

Oturtma Çatı
Havuz

Gelişigüzel formda tanımlanabilen havuzlar, sonlu elemanlar yöntemi ile analiz edilir, analiz sonuçları 3D olarak incelenebilir.

Arazi

Röperli krokideki koordinatlar veya eş yükselti eğrileriyle gerçek arazi modeli oluşturulur. Arazi üzerinde boşluklar, düzlükler, yaya ve araç yolları, havuz ve bina oturum alanları kolaylıkla boşaltılır. 


Kat Diyaframları
Diyaframsız Yapılar
Diyafram tanımlamayı istemeyeceğiniz yapıları, diyaframsız, 3 boyutlu çubuk objelerle flexible (esnek) olarak modelleyerek analiz edebilirsiniz.
Rijit Diyafram
Rijit diyafram bağımlılığı, o kattaki tüm kolon - kiriş kesişim düğüm noktalarına ve alansal objelerin kat düzlemindeki noktalarına atanır.
Yarı Rijit Diyafram
Bu döşeme modeli, özellikle A2 - A3 türü düzensizlikler içeren ve ayrıca normal katlardan rijit bodrum katlara geçişte yer alan ve üstteki katlarda oluşan eylemsizlik kuvvetlerinin tümünü veya büyük bir bölümünü, ani olarak bodrum katlardaki çevre perdelerine aktarmak durumunda kalan geçiş katları döşemelerinde kullanılır.

Yönetmelik / Standartlar
Deprem Yönetmeliği 2018

Ocak 2019 itibari ile yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ile tam uyumluluk sayesinde yeni deprem yönetmeliği ile yapı tasarımı yapılır  ve mevcut yapıların risk analizi ile performans değerlendirmeleri gerçekleştirilir ve raporlanır.

Deprem Yönetmeliği 2007
2007 Deprem Yönetmeliği kontrolleri eksiksiz uygulanır ve rapor edilir.
Rüzgar
Katlara etkiyen rüzgar yükleri rijit diyaframa uygulanır.
Betonarme Elemanlar
TS 500 ve TBDY 2018' de belirtilen koşullar betonarme elemanlara eksiksiz uygulanır. Beton malzeme modeli DGT için TS 500, ŞGDT için ise TBDY 2018' den alınır.
Donatı Çeliği

Betonarme elemanlarda donatı çeliği malzeme modeli olarak DGT için TS 500, ŞGDT için ise TBDY 2018 kullanılmaktadır.

Sıcak Hadde Profiller
Türk Çelik Yönetmeliği 2016 GKT
Türk Çelik Yönetmeliği 2016 YDKT
AISC 360-10 ASD
AISC 360-10 LRFD
Eurocode TSEN 1993-1-1
Soğukta Şekillendirilmiş Profiller
AISI S100-12 ASD
AISI S100-12 LRFD
Birleşimler
Türk Çelik Yönetmeliği 2016 GKT
Türk Çelik Yönetmeliği 2016 YDKT
AISC 360-10 ASD
AISC 360-10 LRFD

Yüklemeler
Yükleme Durumları

Yapı ağacı ve seçmeli rapor üzerinden yapı için kullanılan sabit, hareketli, kar ve düşey deprem, yatay deprem vb. yükleme durumları ile kullanıcı tanımlı yükler için oluşturulan yükleme durumları incelenebilmektedir.

Yükleme Kombinasyonları

Betonarme ve Çelik Yapılar için seçilen tasarım yönetmelikleri ile TBDY 2018 4.4.4' te belirtilen yükleme kombinasyonları otomatik oluşturulmaktadır. Proje bazlı farklı yükleme kombinasyonlarına ihtiyaç duyulması halinde kullanıcı tanımlı yükleme kombinasyonları oluşturulabilmektedir. Yapı ağacı ve seçmeli raporda, oluşturulan tüm yükleme kombinasyonları incelenebilir.

Otomatik Yüklemeler
Sonlu elemanlar yöntemiyle, döşemelerden kiriş, perde ve kolonlara yük aktarılır. Döşeme üzerine denk gelen duvarların çizgisel yük aktarımı yapılır. Kapı ve pencere boşlukları düşülerek hassas yük analizi sağlanır.
 
Noktasal / Çizgisel / Alansal Yükler
Otomatik yüklerin yanı sıra, dışarıdan ekstra yükler tanımlanabilir.

Analiz
Genel Bakış
64 bit programlama tekniğiyle, out of core paralel çözüm teknolojisi kullanılarak geliştirilmiş sonlu elemanlar kütüphanesi... Otomatik ağ üretme tekniği ile çubuklar, kabuklar ve  temellerin tümü global stiffness matrisine katılarak çözüm yapılır.
Analiz Ayarları Sihirbazı

TBDY 2018  Bölüm 1, 2, 3 ve 4' te yer alan bina taşıyıcı sisteminin ve süneklik düzeylerinin belirlenmesini hedefleyen yönergelerin kolay takip edilmesini ve yönetmelik ile tutarlı önbilgilerin girilmesini sağlar. 

Response Spectrum
Eigen vektör veya Ritz vektörleriyle tasarım spektrumu analizi, Ritz veya Eigen vektörleriyle modal frekans analizi.
Kütle Modelleme / Dinamik Analiz
Tekil kütleler, yatay ve düşey serbestlik derecelerine ve istenirse, diğer uç serbestlik derecelerine karşı gelecek şekilde tanımlanırlar. Hareketli yük katılım katsayısı, Deprem Yönetmeliğinde belirtilen şekilde alınır. Ek dışmerkezlik etkileri rijit diyafram modeli veya kabuk model seçildiğinde ayrıca ilave bir deprem hesabı yapılarak, yapı elemanlarının tasarımında dikkate alınır. TBDY 2018 gereği Tablo 4.2' ye uygun etkin kesit rijitlikleri kullanılarak modal analiz yapılır.
Bodrumlu Yapılar

TBDY 2018 3.3.1' e göre rijit bodrum kat kontrolleri gerçekleştirilir. Rijit bodrum tanımına uygun binalarda yönetmelik gereği 2 aşamalı hesap yapılır. Birbirinden oldukça uzak modlarda titreşen bodrum ve üst yapının ayrı ayrı analizi yapılır, bu analiz için tek model kullanılırken bodrum katlar için üst bölüm kütlesiz alınır, üst bölüm için ise bodrum katlar kütlesiz alınır. Her iki analizde de yapının tüm rijitliği kullanılır. 

Kirişsiz Döşemeli Yapılar

TBDY 2018 4.3.4.4 gereği iki aşamalı hesap yapılır.  İlk aşamada çerçeve kolonlarının alt ve üst uçları mafsallı ikinci aşamada ise tüm bağlantılar monolitik olarak modellenir. İç kuvvetler için en elverişsiz sonucu veren durum kullanılırken, göreli kat ötelemesi kontrolü için ikinci aşama hesaptan elde edilen değerler kullanılır.

Mod Toplama Yöntemi

Modal Hesap Yöntemlerinden bir tanesi olan bu yöntem ile  TBDY 2018 Ek 4B' de belirtilen hesaplama kurallarına uygun olarak binaların deprem hesabı yapılır.

Performans Analizi
TBDY 2018 Bölüm 15' te, mevcut yapıların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik kurallar getirilmiştir. Bölüm 15 gereklerini eksiksiz uygulayan ideCAD, güçlendirme projeleri için gerekli olan hesap ve çizimleri yüksek performansla kullanıcıya sunmaktadır.
Riskli Yapı Analizi
Kentsel dönüşüm kapsamında, riskli binaların değerlendirilmesi esaslarına ilişkin 2019 yılında güncellenen yönetmeliği de uygulayan program, riskli bina analizini yapmakta ve riskli bina değerlendirme raporunu otomatik hazırlamaktadır.
Euler Burkulması
Global burkulma analiziyle, yapının burkulma açısından zayıf yönleri incelenir. Burkulma modları, yapı davranışı hakkında tasarıma ilişkin fikir verirken, burkulma analizi, yapıda stabil olmayan durumların daha rahat incelenmesini sağlar. Yapının lineer burkulma modları, herhangi bir yükleme kombinasyonu için bulunabilir.
Deprem İzolatörleri
Elastomer yalıtım birimleri, çelik ve doğal kauçuk (veya neopren) izolatörler kütüphaneden seçilerek modellenir. Dinamik analiz ve Time History analizinde dikkate alınır.
İnşaat Aşamaları
Betonun zamana bağlı yaşlanma, rötre ve sünme etkileri de (CEB - FIB 1990) dikkate alınarak, kat kat veya başka yapım senaryosu oluşturarak nonlineer analiz yapılır ve tasarımda dikkate alınır. Böylece, yüksek yapılarda gerekli olan ölü yük düzeltmesi yapılarak, gerçek moment zarfı belirlenir. Yapının kaplama ve hareketli yüklerinin yüklenmesinin ardından, istenilen süre sonrası için aldığı durum sorgulanır.
 
Zemin Yapı Etkileşimi
Temeller, radye plaklar ve kazıklar üst yapıyla birlikte analiz edilerek, alt yapı ve üst yapı birlikte değerlendirilebilir.
Time History
"Direct Integration Beta Newmark" yöntemiyle, yapıların doğrusal Time History analizi yapılır.
Isı Farkları Analizi
T1 ve T2 olarak iki farklı yükleme durumu ile ısı farkları hesabı sıcaklık değişimi yüklemesi yapılabilir ve tasarım zarfında dikkate alınır.

Betonarme Tasarım
Beton ve Donatı Çeliği Fiber Modelleme

Dayanıma Göre Tasarım ve Şekildeğiştirmeye Göre Tasarım yöntemlerinde beton ve donatı çeliğini daha gerçekçi modellemek üzere fiber model kullanılmaktadır. DGT için TS 500' de yer alan malzeme modelleri, ŞDGT için ise TBDY 2018 Bölüm 5' te tanımı yapılan malzeme modelleri kullanılmaktadır.

Kolonlar
TS 500 ve Deprem Yönetmeliğinin gerektirdiği kontroller yapılarak tasarlanır.
Kirişler
TS 500 ve Deprem Yönetmeliğinin gerektirdiği kontroller yapılarak tasarlanır.
Perdeler
Normal kuvvetin etkisini de katarak, kapasite (Karşılıklı etkileşim) diyagramı kullanılır. Deprem Yönetmeliğinin yaptırımları göz önünde tutularak perde tasarımı yapılır. 
Plaklar
Sonlu elemanlardan hesaplanan moment değerlerinin gerektirdiği donatı miktarı, alansal olarak her noktada hesaplanır. 
Temel Kirişleri
TS 500 ve Deprem Yönetmeliğinin gerektirdiği kontroller yapılarak tasarlanır.
Kapasite Tasarımı

TBDY 2018 ve TS 500' e uygun olarak taşıma gücü yöntemi ile tasarımları gerçekleştirilen betonarme elemanların etkileşim bölgelerini incelebileceğiniz kapasite diyagramları ile her bir yükleme kombinasyonu için belirlenen iç kuvvetleri ve kapasite oranları betonarme tasarım sekmesinde detaylı olarak açıklanır.

Dengeli Donatı Oranı Kontrolü

TS 500' e göre betonarme kiriş raporlarında sol ve sağ mesnet ile açıklık için kullanılan donatı ve dengeli donatı oranı kontrolleri verilmektedir.


Çelik Tasarım
Sıcak Hadde Profiller
Profiller; eksenel çekme, eksenel basınç, kuvvetli ve zayıf eksende eğilme, burulma ve birleşik etkiler altında tasarlanır ve sehim açısından denetlenir.
Soğukta Şekillendirilmiş Profiller
Aşıklarda ve kuşaklarda kullanılan profiller, eğilme ve sehim açısından kontrol edilirler.
Birleşimlerin Tasarımı
Türk ve Amerikan Çelik Yönetmeliği ve Deprem Yönetmeliğine göre, birleşimlerin geometrik kontrolleri ve dayanım kontrolleri sağlanır.
Kompozit Kirişler
İnşaat yapım aşaması da dikkate alınarak, tasarım eğilme momenti dayanımı bulunur.
Petek Kirişler
İki eksenli eğilme ve basınç, kayma, vierendel ve gövde burkulması kontrolleri otomatik yapılır.
Kompozit Petek Kiriş Tasarımı

AISC Design Guide 31 yönergeleri uygulanarak çelik kompozit petek kiriş tasarımı gerçekleştirilir. İnşaat yapım aşaması da dikkate alınarak, tasarım eğilme momenti dayanımı bulunur. İki eksenli eğilme ve basınç, kayma, vierendel ve gövde burkulması kontrolleri otomatik yapılır. 

Kren Kirişleri
MBMA 2010 2.5'e göre yüklenip analiz edilen kren kirişleri, bileşik etkiler, kayma, gövde yanal öteleme burkulması ve sehim açısından tasarlanır.

Temeller
Tekil temel, bağ kirişi, kuyu temel ve istinat duvarları modellenerek hesabı yapılır, rapor ve çizimleri otomatik oluşturulur.
Tekil Temeller ve Bağ Kirişleri
Sürekli Temeller
Radye Temel
Kazık Temeller
Değişen zemin katman özelliklerine göre, çubuk boyunca yaylar ve çubuk ucunda ayrıca bir yayla modellenen kazıklar, üç boyutlu çubuk olarak temeller ve üst yapıyla birlikte hesaba katılır.

Betonarme Çizimler
Planlar / Kesitler
Detaylar / Açılımlar
Güçlendirme Çizimleri

Güçlendirme kolon ve perdeleri için manto detayı ve ankraj yerleşimi gibi uygulamayı kolaylaştıran çizimler oluşturulur.

Pafta Dizaynı

Çelik Çizimler
3D Çizimler
İmalat Çizimleri
Plan / Kesit / Görünüşler
Nokta Detayları
Makas Çizimleri
İskele Çizimleri
Pafta Dizaynı

Raporlar / Metrajlar
Hesap sonuçlarını, neden - sonuç ilişkilerini belirterek ayrıntılı olarak raporlayan ideCAD Betonarme, hazırladığı raporu ideCAD Rapor programı aracılığıyla görüntüler.

• Kolay anlaşılır, görsel, grafik açıklamalı tamamen yenilenmiş hesap raporları.
 • Hesap sonuçlarının yönetmeliklere uygunluğunun, formüller ve açıklamalarla gösterimi.
• Raporlara firma (kurum) logosu ekleyebilme.
• Sayfa ekleyebilme.
• Raporlara resim dosyası ekleyebilme.
• Listelenmiş sonuçların birimlerini, rapor programı içerisinde değiştirebilme.
• İçindekiler sayfasında ilgili başlığa tıklayarak, incelenecek bölüme geçiş yapabilme.
• Yapının genel yerleşim şekillerinin raporun başına otomatik yerleştirilmesi.
• Raporları txt veya PDF formatlarında kayıt edebilme.

Görselleştirme
3D Yazıcı ile Maket Sunumu
Betonarme modelleriniz, 3d printer'ların okuyabileceği üç boyutlu veri olarak export edilir.
Fotogerçekçi Görselleştirme
Fotoğraf kalitesinde render'lar ile sunumlarınıza hayat katın!
Verilerin Görselleştirilmesi
Proje verileri görsel olarak detaylı şekilde incelenip, görsel sorgulama ile revizyonlar kolayca takip edilir. Yükler, analitik model, mesnetler, link elemanları serbestlikleri kısaca tüm model renkli gruplara ayrılmış haliyle incelenir.
Sonuçların Görselleştirilmesi
Modlar, deplasmanlar, kuvvetler, betonarme sonuçları, eleman yetersizlikleri, donatılar ve yönetmelik kontrolleri görsel olarak detaylı şekilde incelenir.
Donatıların 3B Görselleştirilmesi
Kolon, kiriş ve perdelere ait hesaplanan ve yerleştirilen donatılar 3B olarak gösterilir. Böylece olası donatı karışıklıkları önceden görülüp önlem alınabilir.

Uygulama Projeleri