ideYAPI / ideCAD

İşleriniz hesapladığınız gibi gitmiyor mu?

Çelik, betonarme ve karma yapıların aynı program içinde birlikte modellenebildiği, genel amaçlı analiz, tasarım ve çizim programı olan ideCAD® Çelik & Betonarme ile katları olan veya olmayan, katlarda rijit diyaframlı, kısmen rijit diyaframlı veya tamamen rijit diyaframsız yapıların hesabı yapılabilir. Çok katlı yapılar, endüstriyel yapılar ve bina türü olmayan gelişigüzel yapılar, deprem yönetmeliğinde belirtilen koşullara uyarak modellenebilir. Çubuklar ile birlikte, aynı sistem içine entegre edilmiş kabuk elemanlar kullanılabilir. Entegrasyon sayesinde döşemeler, perdeler, temeller ve çubuk elemanlar aynı sistem içerisinde analiz edilerek tasarımları yapılabilir.

Tasarım
Birleşimlerin Tasarımı
Türk ve Amerikan Çelik Yönetmeliği ve Deprem Yönetmeliğine göre, birleşimlerin geometrik kontrolleri ve dayanım kontrolleri sağlanır.
Sıcak Hadde Profiller
Profiller; eksenel çekme, eksenel basınç, kuvvetli ve zayıf eksende eğilme, burulma ve birleşik etkiler altında tasarlanır ve sehim açısından denetlenir.
Soğukta Şekillendirilmiş Profiller
Aşıklarda ve kuşaklarda kullanılan profiller, eğilme ve sehim açısından kontrol edilirler.
Kompozit Kirişler
İnşaat yapım aşaması da dikkate alınarak, tasarım eğilme momenti dayanımı bulunur.
Petek Kirişler
İki eksenli eğilme ve basınç, kayma, vierendel ve gövde burkulması kontrolleri otomatik yapılır.
Kren Kirişleri
MBMA 2010 2.5'e göre yüklenip analiz edilen kren kirişleri, bileşik etkiler, kayma, gövde yanal öteleme burkulması ve sehim açısından tasarlanır.

Makrolar
Birleşim Makroları
Basit kayma birleşimleri, moment aktaran birleşimler, kiriş ve kolon ekleri, kolon ayakları, çaprazların uç birleşimleri, aşık ve kuşak birleşimleri, tali kiriş birleşimleri, kren kirişi bileşimleri, rüzgar kolonu birleşimi, makas mesnet birleşimleri, makas oturtma birleşimleri
Makas Makrosu
Tip sınırlaması olmaksızın, her tipte ve geometride makas oluşturulur.
Uzay Makas Makrosu
Düz, üçgen ve tonoz formda uzay makaslar, simetrik ve asimetrik olarak tasarlanır.
Hol Makrosu
Hol tipi yapılar, geometri ve hol özellikleri editörden girilerek kolayca modellenir.
Kren Makrosu
Tek ve çift köprülü krenler, kütüphaneden seçilerek girilir. Kapasiteye göre yükler otomatik seçilir.
İskele Makrosu
H tipi ve flanşlı iskeleler otomatik oluşturularak, rapor ve detay çizimleri üretilir.

BIM / Yapı Bilgi Sistemi
Mimari & Betonarme & Çelik, Üçü Bir Arada!
ideCAD® Yapı "Entegre Bilgi Sistemi" ile mimari, betonarme ve çelik projelendirme sürecinde ortak data üzerinde çalışılır.

Modellenebilen Yapılar
Çelik Yapılar
Çelik çok katlı yapılar, hol tipi sanayi yapıları, ara katlı sanayi yapıları, kren barındıran hol tipi yapılar, kanopi yapıları, stadyum ve benzeri yapılar, enerji nakil hat direkleri ve  üst geçitler modellenir.
Betonarme Yapılar
Katları olan veya olmayan, katlarda rijit diyaframlı, kısmen rijit diyaframlı veya tamamen rijit diyaframsız yapıların hesabı yapılır. Çok katlı betonarme yapılar, endüstriyel betonarme yapılar, tünel kalıp sistemler, nervürlü ve kaset sistemler ile A2 ve A3 düzensizliği olan yapılar modellenerek hesabı yapılır, rapor ve çizim üretilir.
Karma Yapılar
Çekirdeği betonarme perde - taşıyıcıları çelik  çok katlı yapılar, üzeri çelik oturtma çatı içeren yapılar, alt katları betonarme - sonraki katları çelik olan yapılar modellenir.

Yönetmelik / Standartlar
Birleşimler
Türk Çelik Yönetmeliği 2016 GKT
Türk Çelik Yönetmeliği 2016 YDKT
AISC 360-10 ASD
AISC 360-10 LRFD
Deprem
Düzensizlik ve öteleme kontrolleri otomatik yapılır. Kesitler ve birleşimler, 2007 Deprem Yönetmeliği koşullarına göre değerlendirelerek otomatik kontrol edilir.
Rüzgar
Kaplamalara etkiyen rüzgar yükleri, TS 498'e göre, açık yapılara etkiyen rüzgar yükleri, TS-EN 1993-1-1'e göre otomatik hesaplanır.
Sıcak Hadde Profiller
Türk Çelik Yönetmeliği 2016 GKT
Türk Çelik Yönetmeliği 2016 YDKT
AISC 360-10 ASD
AISC 360-10 LRFD
Eurocode TSEN 1993-1-1
Soğukta Şekillendirilmiş Profiller
AISI S100-12 ASD
AISI S100-12 LRFD

Çubuk Elemanlar
Kolonlar / Kirişler
Kat kolonları, kata bağlı olmayan kolonlar, kiriş bağlanmayan kolonlar ve  eğik kolonlar, dikdörtgen, dairesel ve poligon kesitte tanımlanır. Kirişler; dikdörtgen, tablalı ve yarım tablalı olarak, kat kirişi, arakat kirişi, kattan kata bağlanan kiriş, planda ve düşeyde eğrisel formda ve düz olarak tanımlanır. Kolon ve kirişler, 3 boyutlu uzay çubuğu olarak analitik model oluşturulur.
Sürekli Temeller
Dikdörtgen, yarım trapez ve trapez kesitte, elastik zemine oturan üç boyutlu çubuk olarak modellenir. Kirişli radyelerle ve aynı zamanda üst yapıyla bir arada modellenir ve yapı global rijitlik matrisine assemble edilir.
Kazık Temeller
Değişen zemin katman özelliklerine göre, çubuk boyunca yaylar ve çubuk ucunda ayrıca bir yayla modellenen kazıklar, üç boyutlu çubuk olarak temeller ve üst yapıyla birlikte hesaba katılır.
Kullanılan Kesitler
Kesit kütüphanesine önceden yüklenmiş boru, kutu, W, HD, IPN, IPE, HE, UPE, UPN, Angelina ve petek profiller kullanılır. Kesit tasarlama editörüyle yeni kesitler oluşturulur ve kesitler birleştirilerek birleşik kesitler elde edilir. Aşık ve kuşaklarda hafif çelik profiller kullanılabilir.

Kat Diyaframları
Rijit Diyafram
Rijit diyafram bağımlılığı, o kattaki tüm kolon - kiriş kesişim düğüm noktalarına ve alansal objelerin kat düzlemindeki noktalarına atanır.
Yarı Rijit Diyafram
Bu döşeme modeli, özellikle A2 - A3 türü düzensizlikler içeren ve ayrıca normal katlardan rijit bodrum katlara geçişte yer alan ve üstteki katlarda oluşan eylemsizlik kuvvetlerinin tümünü veya büyük bir bölümünü, ani olarak bodrum katlardaki çevre perdelerine aktarmak durumunda kalan geçiş katları döşemelerinde kullanılır.
 
Diyaframsız Yapılar
Diyafram tanımlamayı istemeyeceğiniz yapıları, diyaframsız, 3 boyutlu çubuk objelerle flexible (esnek) olarak modelleyerek analiz edebilirsiniz.

Görselleştirme
Verilerin Görselleştirilmesi
Analitik sistem, yükler, yaylar, mafsallar, eleman uç serbestlikleri ve profiller, gruplar halinde renkli skala ile kontrol edilir. 
Sonuçların Görselleştirilmesi
Moment ve kesme kuvveti diagramları, dinamik modlar, deformasyonlar ve PMM oranları renkli skalayla gösterilir.
Fotogerçekçi Görselleştirme
Fotoğraf kalitesinde render'lar ile sunumlarınıza hayat katın!
3D Yazıcı ile Maket Sunumu
İmalata hazır parçaları 3D Yazıcı ile üretebilirsiniz.

Raporlar / Metrajlar
Hesap sonuçlarını, neden - sonuç ilişkilerini belirterek ayrıntılı olarak raporlayan ideCAD® Çelik, hazırladığı raporu ideCAD Rapor programı aracılığıyla görüntüler.

• Kolay anlaşılır, görsel, grafik açıklamalı tamamen yenilenmiş hesap raporları.
 • Hesap sonuçlarının yönetmeliklere uygunluğunun, formüller ve açıklamalarla gösterimi.
• Raporlara firma (kurum) logosu ekleyebilme.
• Sayfa ekleyebilme.
• Raporlara resim dosyası ekleyebilme.
• Listelenmiş sonuçların birimlerini, rapor programı içerisinde değiştirebilme.
• İçindekiler sayfasında ilgili başlığa tıklayarak, incelenecek bölüme geçiş yapabilme.
• Yapının genel yerleşim şekillerinin raporun başına otomatik yerleştirilmesi.
• Raporları txt veya PDF formatlarında kayıt edebilme.
Hesap sonuçlarını, neden - sonuç ilişkilerini belirterek ayrıntılı olarak raporlayan ideCAD® Çelik, hazırladığı raporu ideCAD Rapor programı aracılığıyla görüntüler.

• Kolay anlaşılır, görsel, grafik açıklamalı tamamen yenilenmiş hesap raporları.
 • Hesap sonuçlarının yönetmeliklere uygunluğunun, formüller ve açıklamalarla gösterimi.
• Raporlara firma (kurum) logosu ekleyebilme.
• Sayfa ekleyebilme.
• Raporlara resim dosyası ekleyebilme.
• Listelenmiş sonuçların birimlerini, rapor programı içerisinde değiştirebilme.
• İçindekiler sayfasında ilgili başlığa tıklayarak, incelenecek bölüme geçiş yapabilme.
• Yapının genel yerleşim şekillerinin raporun başına otomatik yerleştirilmesi.
• Raporları txt veya PDF formatlarında kayıt edebilme.

 

Çizimler
Nokta Detayları
Makas Çizimleri
İskele Çizimleri
İmalat Çizimleri
Pafta Dizaynı
3D Çizimler
Plan / Kesit / Görünüşler

CAD Arayüzü
Özelleştirilebilen Menü
Arayüz, çalışma pencereleri, renkler, menülerin yeri ve sırası, komut grupları ve kısayol tuşları tercihe bağlı olarak kişiselleştirilir.
Katman / Renk / Font Yönetimi
Gelişmiş 3B olanaklarının yanı sıra, CAD programlarında kullanılan araçları da içeren ideCAD ile yasal sınırları zorlamadan ve başka bir programa ihtiyaç duymadan tüm çizimler hızlıca hazırlanır ve direkt çıktı alınır.
3 Boyuttan Veri Girişi
Plan, perspektif ve farklı üç boyut pencerelerinde modelinizi oluşturarak, taşıma, kopyalama, çoğaltma gibi işlemleri üç boyutta  uygulayabilirsiniz. Bir pencerede başladığınız komuta, komuttan çıkmadan başka bir pencerede devam edebilirsiniz.
Komut Satırı

Mouse, menüler ve ikonla veri girişinin yanı sıra, klavyeden "komut kısayolu" yazarak da modelinizi hızlıca oluşturursunuz.

Çizim Düzenleme
Yakalama olanakları, obje seçme araçları, lokal koordinat, seçim grupları, objeyle ilişkili akıllı komutlar, katlar arası geçiş gibi düzenleme unsurları revizyonlarınızı hızlandırır.

Uygulama Projeleri

Yüklemeler
Otomatik Yüklemeler
Kaplamalardan, aşık ve kuşaklara, rüzgar - kar yükleri otomatik üretilip aktarılır. Kompozit döşeme yükleri otomatik üretilerek, kiriş ve tali kirişlere aktarılır. Duvar yükleri, kapı - pencere boşlukları düşülerek atanır.
Noktasal / Çizgisel / Alansal Yükler
Düğüm noktalarına yük, moment ve ön tanımlı deplasman verilebilir. Çubuk boyunca, tekil ve çizgisel yükler tanımlanabilir.

Analiz
İnşaat Aşamaları
Betonun zamana bağlı yaşlanma, rötre ve sünme etkileri de (CEB - FIB 1990) dikkate alınarak, kat kat veya başka yapım senaryosu oluşturarak nonlineer analiz yapılır ve tasarımda dikkate alınır. Böylece, yüksek yapılarda gerekli olan ölü yük düzeltmesi yapılarak, gerçek moment zarfı belirlenir. Yapının kaplama ve hareketli yüklerinin yüklenmesinin ardından, istenilen süre sonrası için aldığı durum sorgulanır.
Genel Bakış
64 bit programlama tekniğiyle, out of core paralel çözüm teknolojisi kullanılarak geliştirilmiş sonlu elemanlar kütüphanesi... Otomatik ağ üretme tekniği ile çubuklar, kabuklar ve  temellerin tümü global stiffness matrisine katılarak çözüm yapılır.
Kütle Modelleme / Dinamik Analiz
Tekil kütleler, yatay ve düşey serbestlik derecelerine ve istenirse, diğer uç serbestlik derecelerine karşı gelecek şekilde tanımlanırlar. Hareketli yük katılım katsayısı, Deprem Yönetmeliğinde belirtilen şekilde alınır. Ek dışmerkezlik etkileri rijit diyafram modeli veya kabuk model seçildiğinde ayrıca ilave bir deprem hesabı yapılarak, yapı elemanlarının tasarımında dikkate alınır.
Euler Burkulması
Global burkulma analiziyle, yapının burkulma açısından zayıf yönleri incelenir. Burkulma modları, yapı davranışı hakkında tasarıma ilişkin fikir verirken, burkulma analizi, yapıda stabil olmayan durumların daha rahat incelenmesini sağlar. Yapının lineer burkulma modları, herhangi bir yükleme kombinasyonu için bulunabilir.
Response Spectrum
Eigen vektör, özel değerler veya Ritz vektörleriyle tasarım spektrumu analizi, Ritz veya özel değer vektörleriyle modal frekans analizi.
Isı Farkları Analizi
T1 ve T2 olarak iki farklı yükleme durumu ile ısı farkları hesabı sıcaklık değişimi yüklemesi yapılabilir ve tasarım zarfında dikkate alınır.
Time History
"Direct Integration Beta Newmark" yöntemiyle, yapıların doğrusal Time History analizi yapılır.