ideYAPI / ideCAD

Her şey planladığınız gibi!

Her boyutta proje tasarımına yönelik olarak geliştirilen ideCAD Mimari, hem mimari çizimlere hem de render ve animasyonlara olanak veren yapısı ile tüm mimari gereksinimleri karşılayacak güçlü bir yazılım. ideCAD Mimari, üstün iki boyutlu çizim özellikleri ile mimari detay paftalarının kolaylıkla hazırlanmasına da olanak veriyor. İnşaat mühendisleriyle ortak çalışma platformu sağlayan ürün, bilgi iletişimi ve paylaşımı sayesinde tasarım sürecini kısaltıyor ve verimliliği artırıyor.

BIM / Yapı Bilgi Modellemesi

Komple entegre mimari, betonarme ve çelik içeren ideCAD, aynı yapı bilgi modelini paylaşmaya izin veren sistemi ile projeyi birlikte oluşturma, gözden geçirme ve düzenleyebilme olanaklarıyla projelendirme süresini kısaltır. Farklı disiplinlerin yaptığı değişiklikler aynı yapı bilgi modeli içerisinde revize edilirken, verimlilik de artar

BIM tek başına bir program değildir, bir süreçtir. BIM; mimar, inşaat mühendisi, makina mühendisi, elektrik mühendisi ve diğer disiplinlerin birlikte çalışarak, daha tasarım aşamasında yapının 3 boyutlu modelinin, kullanılacak malzeme ve malzemelerin karakteristiklerini de içerecek şekilde hazırlanması ve inşaa sırasında oluşacak zaman ve malzeme kayıplarının düşürülmesi ve daha ileri düzeyde, bina henüz inşaata başlamadan enerji verimliliği gibi analizlerinin yapılmasını sağlayan sürecin adıdır. Bu süreç içerisinde mimari ve statik projelendirme kısmında ideCAD tam otomasyon sağlar.

Mimari, Betonarme ve Çelik Yapı Tasarımı
ideCAD Yapı ile betonarme ve çelik karma çok katlı yapılar, hol tipi ve ara katlı sanayi yapıları, kanopi yapıları, stadyum ve benzeri yapılar, çok katlı betonarme üzeri çelik oturtma çatı içeren yapılar, alt katları betonarme sonraki katları çelik yapılar modellenebilir.

Yapı Bilgi Modellemesi sayesinde mimari ve statik projelendirme sürecinde ortak data üzerinde çalışılır. Mimar ve mühendislerin aynı yapı üzerinde, ortak çalışmasını sağlayan sistemde proje bir kez modellenerek, "Tam Entegrasyon" sağlanır. Mimari plan ve kalıp planı, aynı proje içinde iki ayrı çalışma modudur ve birbiriyle tam örtüşür.

Mimari & Statik Entegrasyon
ideCAD Mimari ile hazırlanan mimari projelerin statik betonarme hesapları için tekrar model oluşturulmasına gerek kalmaz. Çünkü projelendirilen yapının mimari proje safhasında Yapı Bigi Modeli  oluşturulmuştur. Duvar, kolon, kiriş, temel, merdiven, döşeme gibi yapı objeleri her iki meslek grubu için ortaktır. Ayrıca objelerin en, boy, yükseklik, materyal gibi özellikleri de aynıdır. Böylelikle mühendis, mimardan, tasarım çalışması sonunda parametreleri neredeyse bütünüyle belirlenmiş elemanlardan oluşan bir proje teslim alır. Duvar ve döşemelerin  daha mimari proje aşamasında tanımlanabilmesi, projenin, mühendislik çalışmalarının hiçbir bilgi ve zaman kaybı yaşanmadan başlamasını sağlar ve statik hazırlık sürecini kısaltır.
Diğer Programlarla Veri Değişimi

Projelerin üç boyutlu yapı bilgi modelinin IFC datası yardımıyla başka BiM programlarıyla paylaşılmasının yanında, %100 AutoCAD uyumlu DWG formatında okunmasına ve kaydedilmesine olanak veren programda, 2 boyutlu mimari çizimler import edilerek altlık olarak kullanılabilir. DXF, DWF, OBJ, BMP, JPG, TIF, TIFF, PNG ve TGA formatlarıyla veri alışverişi sağlanır. PDF uyumluluğu ile projeler “programa sahip olunmadan” da incelenebilir. 

ideCAD, SAP2000®’e data aktararak, yapısal sistemlerin analiz sonuçlarının karşılaştırılmasına olanak tanır. Projeler Tekla'ya da aktarılabilir. 


Tasarımdan Sunuma...

Avan proje, teklif hazırlama, otomatik kesit & görünüşler, ruhsat projesi hazırlama, detaylandırma, metraj & maliyet raporları, dekorasyon, peyzaj tasarımı ve görselleştirme için tek program.

Ruhsat Projesi Hazırlama
Otomatik oluşturulan kesit /görünüşlerle birlikte,  çıktıya hazır ruhsat paftaları...
Detaylandırma

İki boyutlu çizim araçlarıyla hazırlanan detaylar ve imalat çizimleri...

 


Modellenebilen Yapılar
Yığma yapılar, betonarme ve çelik karma çok katlı yapılar, hol tipi ve ara katlı sanayi yapıları, kanopi yapıları, stadyum ve benzeri yapılar, çok katlı betonarme üzeri çelik oturtma çatı içeren yapılar, alt katları betonarme sonraki katları çelik yapılar modellenebilir.
Betonarme Sistemler

ideCAD Mimari’ de mimari plan ve kalıp planı, aynı proje içinde iki ayrı çalışma modudur ve birbiriyle tam örtüşür.

Çelik Sistemler
Hazır profilli çelik elemanlarla çalışarak çelik yapı projelendirme ve görselleştirme ayrıcalığı.
Betonarme & Çelik Karma Sistemler

Betonarme ve çelik strüktürü mimari sürece dahil ederek, daha modern projelere imza atın!


Arazi / Site / Peyzaj
Arazi Modelleme
Röperli krokideki koordinatlar veya eş yükselti eğrileriyle gerçek arazi modeli oluşturulur. Arazi üzerinde boşluklar, düzlükler, yaya ve araç yolları, havuz ve bina oturum alanları kolaylıkla boşaltılır. Arazi ölçülendirmesi yapılır ve arazi üzerindeki herhangi bir kot sorgulanabilir.
Hafriyat Hesabı
Doldurulan ve  boşaltılan hacimler hafriyat tablosunda otomatik listelenir.

Cephe Modelleme
 
Söve

İstediğiniz profil kesitleriyle oluşturabileceğiniz, kapı ve pencerelerin formunu otomatik alarak çizilen söve objesi...

Korkuluk
Hazır korkuluk kütüphanesine ek olarak, kullanıcı tanımlı, özel tasarım korkuluklar ekleyebilme...
Giydirme Cephe
Giydirme cepheleri çizgi, yay veya spline konturlarla istenilen formda çizebilme
 
Cephe Kaplamaları
Tüm cepheye tek adımda tanımlanabilen yalı baskısı, fuga ve terracotta kaplama seçenekleri.

Hazır Objeler
ideCAD Mimari,  tefrişten peyzaja uzanan  zengin kütüphanesi ile tasarımlara hayat katar. Program içinde kendiniz modelleyerek veya dilerseniz import ederek parametrik kütüphanelerinizi özelleştirebilirsiniz.
Eğimli Kütüphaneler

Zeminin kot ve açısını otomatik algılayan objeler, yüzey eğimine uyumlu olarak yerleşir.


Serbest Formlu Modelleme
Esnek modelleme olanaklarıyla, mevcut kütüphane ve yapı elemanlarından farklı formları da projelerinize taşıyın...
Geometrik Objeler
Küre, kutu, prizma, koni, piramit, tüp, torus, loft gibi parametrik objeler
Uzatılmış / Döndürülmüş Objeler

Çizdiğiniz özel kesitleri kullanarak, farklı mimari objeler tasarlama imkanı...


Dekorasyon Çalışmaları
Yüzlerce  hazır kütüphane ve serbest modelleme olanaklarını kullanarak, dekorasyon çalışmalarınızı da ideCAD ile kolaylıkla oluşturabilirsiniz.
Modeli baştan sona 3 boyutlu olarak takip edebilir, kaliteli görseller ve animasyonlarla sunacağınız iç mekan projelerinizde de fark yaratırsınız. 
 

Tefrişli Kat Planları
Yapınızı, yatayda dilediğiniz yükseklikten keserek, tefrişli kat planları ve perspektif görünümler alabilirsiniz.
Üç Boyutlu Yazı

3 boyutlu yazı komutu ile; planda yazacağınız 2 boyutlu yazılar kalınlık verilerek üç boyutlu hale getirilir.  Açı ve kot parametreleri girilerek tüm görünüm düzlemlerinde yatay, dikey veya açılı şekilde kullanılabilir.


Görselleştirme
ideCAD Mimari, nitelikli görselleştirme işlemini uzmanların tekelinden çıkararak, fotoğraf kalitesindeki render ve animasyonlar ile tasarımlarınıza hayat katar.

Animasyon

Güncel yazılım teknolojileri kullanılarak, günümüz ihtiyaçlarına göre  tasarlanan animasyon olanağıyla projenizde gezinebilir, kaydedeceğiniz kamera yolları ile foto-gerçekçi sunumlar hazırlayabilirsiniz.


Kesit / Görünüş
Dilediğiniz sayıda kesit ve görünüş almak için sadece kat planlarını çizmeniz yeterli !
Teknik Kesit ve Görünüşler
Proje kontrol formuna uygun detayda hazırlanmış otomatik kesitler
(Akslı, sıvalı ve ölçülü gösterim)
Sunum Tekniğinde Görünüşler
Broşür, portfolyo ve web sayfalarınız için farklı sunum tekniklerinde görünüşler

Metraj / Maliyet Raporları
Mimari yapı modelinden otomatik üretilen metraj ve maliyet raporları dinamiktir. Duvar üzerindeki kapı ve pencere boşlukları otomatik minha yapılır. Projede yapılan değişiklikler  metraj maliyet tablolarına anında yansır.

3D Yazıcı ile Maket Sunumu
ideCAD modelleriniz, 3d printer'ların okuyabileceği üç boyutlu veri olarak export edilir. 

Yazılım Teknolojisi
Profesyonel yazılım kadrosuyla, nesneye yönelik ileri programlama teknikleri kullanılarak hazırlanan ideCAD Mimari, aynı anda birden fazla işlemci kullanır. 64 bit program desteği ile büyük ve çok katlı binaların projeleri daha hızlı modellenir ve görselleştirilir.

Öğrenim Kolaylığı

Kullanışlı ve kolay anlaşılır Türkçe arayüz, eğitim videoları, webinar eğitimleri, ücretsiz eğitim seminerleri,teknik destek ve kullanıcı forumu sayesinde çok kısa sürede adapte olarak, aktif proje üretmeye başlarsınız.


Örnek Proje Galerisi