ideYAPI / ideCAD

Arayüz
Başlangıç Sayfası

 Örnek projeler, eğitim webinarları, eğitim videoları, forum sitemiz ile sıkça sorulan sorulara, duyurulara ve güncelleştirmelere yeni açılış ekranı ile kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Komut Arama

Komut satırı ve klavyeden kısa yollar ile veri girişe ek olarak gelen,

yeni "komut arama" kutucuğu ile ihtiyacınız olan komutlara kolayca ulaşırsınız.

Toolbar Düzenlemeleri

Toolbar menü üzerinden koordinat kutusu, ızgara & limitler, nokta ve görüntü ayarları, genel ayarlar ve komut satırı editörüne doğrudan erişim.


Animasyon

Güncel yazılım teknolojileri kullanılarak, günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanan animasyon olanağı, doğrudan ideCAD Mimari 10 içine eklenmiştir.

Ara program kullanmadan, mimari programın içinde animasyon hazırlanması, projede yapılacak değişikliklerin daha kontrollü ve kolay gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Kamera yol parçalarının her biri için gezintinin zamanına müdahale edebilir, kamera hızını ayarlayabilirsiniz. Yaptığınız değişiklikleri, henüz animasyon aşamasına geçmeden, yardımcı çizgilerdeki değişimden takip ederek zaman kazanırsınz.

Versiyon 10'da gelen yeniliklerle, özelilkle banyo - mutfak gibi dar alanlarda tek bir noktadan dönerek çevreyi görecek, böylece kesintisiz ve daha gerçekçi animasyonlar hazırlayabileceksiniz.


Obje Materyal Ayarları

Objelere atanmış dokulara, objenin kendi ayar diyaloğunda düzenleme imkânı getirilmiştir. 

Materyalin doku sıklığı, öteleme, simetri alma ve açı verme gibi düzenlemeler, doğrudan seçili objenin ayarlarında girileceğinden, yapılan değişiklik sadece seçtiğiz objede uygulanacaktır.

  Bu olanakla, materyal listenizde o dokuya ait "tek bir materyal ismi" göreceksiniz. Listeden materyali seçerek yapacağınız değişiklikler ise (yansıma, şeffaflık, kabartma gibi), bu materyalin atandığı tüm objeler tek adımda uygulanacaktır. 


Yeni Materyal Arayüzü

Materyal listesinde dokunun ön görüntüsünü de görerek çalışma olanağı sağlayan kullanışlı yeni arayüz.


Materyal Atama

 Önceki versiyonlarda bir objeye, örneğin duvara materyal tanımlamak için; duvar ayarlarına girip ön, arka ve yan yüzeylere listeden materyal seçmek gerekiyordu. Versiyon 10'da gelen  "materyal ata" komutuyla direkt perspektif ekran üzerinden objeleri veya yüzeyleri seçerek tek seferde doku atanmakta ve var olan doku değiştirilebilmektedir. Obje diyaloglarına girmeden, üç boyutlu görerek ve seçerek yapılan bu uygulama ile proje render sürecine çok daha hızlı ve keyifli bir çalışma yöntemiyle hazırlanmaktadır. 


Doku Düzenleme

Perspektif ekranda obje seçip  "Yüzey dokusu değiştir" komutuna girerek, daha önce atanan materyale ait düzenlemeler kolayca yapılır. Doku ölçeği değişimi, açı verme, öteleme, simetri alma düzenlemeleri  eş zamanlı olarak perspektif ekrandan takip edilebilir.

Ayrıca v10'da gelen yeni olanaklar sayesinde, örneğin seramiği, 40x60cm döşeyebilme, yatay ve dikeyde kaçar adet tekrar edeceğine karar verme ve yüzeye tam sığdırma yapılabilmektedir. 


Düzlemsel Doku Kaplama

Düzlemsel doku kaplama komutu ile; aynı doğrultuda yer alan duvar, kolon, kiriş gibi farklı objelerin yüzeyleri gruplanarak materyalin sürekliliği sağlanmaktadır.

Aynı komut ile seçili yüzeyler için dokuya açı verme, simetrisini alma ve hizalama olanakları da bulunmaktadır. 

Yüzey Gruplama

Seçeceğiniz farklı objelere ait yüzeyler "tek bir yüzeymiş gibi gruplanarak" atanan materyalin devamlılığı elde edilir. 

Dokuyu Yüzeye Sığdırma

Dokular, seçilen yüzey veya yüzey gruplarına ortalanmış tek desen gelecek şekilde yerleştirilebilir. Texture x-y boyutlarına bakılmaksızın yapılan bu sığdırma olanağı ile tablo, tabela veya örneğin cepheye yerleşecek reklam panosu benzeri kaplamalar kolayca yüzeylere uygulanacaktır. 

Orjin Noktası Seçimi

Dokunun başlangıç noktası değiştirilebillir. (+) ile gösterilen duvar köşeleri orjin olarak seçildiğinde, texture yerleşimi bu noktalardan başlayacaktır. 

U-V öteleme parametresi ile dokuyu yatay ve dikeyde real time kaydırarak da yerleşimine karar verebilirsiniz. Böylece özellikle banyo, mutfak gibi mekanlarda perspektiften de takip ederek yer ve duvar seramik derz hizalamasını yapabileceksiniz.


Yeni Kütüphaneler

Eğitim kurumu mobilya, araç - gereç ve aksesuarları ile havuz aksesuarlarından oluşan yeni kütüphaneler.


Eğimli Kütüphaneler

Yerleştirilmek istenen zeminin eğimini otomatik algılama, eğime uyumlu olarak kütüphane objelerini yerleştirebilme imkânı.


3 Boyutlu Yazı

3 boyutlu yazı komutu ile; planda yazacağınız 2 boyutlu yazılar kalınlık verilerek üç boyutlu hale getirilir.  Açı ve kot parametreleri girilerek tüm görünüm düzlemlerinde yatay, dikey veya açılı şekilde kullanılabilir.


Arama Olanağı

Kütüphane, kapı / pencere, materyal menülerinde istenilen obje ve elemanlara ismiyle arama yapılarak hızlıca ulaşılabilir.


Render Sınırlarını Görebilme

"Kesin çerçeve" özelliği ile henüz render almadan, sonuç görselin boyutlarını ve görüş alanını perspektif ekrandan takip edebilirsiniz.  Hangi alanları görmek istiyorsanız, kırmızı çerçeve ile sınırlandırılan bölge içinde kalmasını sağlamanız yeterli olacaktır.

Bu olanak sayesinde, nihai görseliniz baştan plandığınız şekilde çıkacağından, render ve animasyon çalışmalarınızı daha hızlı tamamlayabileceksiniz.


Genel İyileştirmeler

•  Render alma süresinde hız optimizasyonu

• Perspektif ekrandaki filtreleme seçimlerinin bütün pencerelerde geçerli olması.

• Yazılar ölçeklendiğinde satır aralarının aynı değerde ölçeklenmesi.

• Mahal yazılarında alt satıra geçebilme olanağı.