ideYAPI / ideCAD

Takım çalışmasının gücüyle ilerleyin

Kağıt ortamında yürütülen çalışmaların zorluğunu ortadan kaldıran IDS (Integrated Design System) sayesinde, ideCAD® Mimari ile ideCAD Statik arasında tam uyumluluk sağlanır. Böylece aynı yapı üzerinde mimarlar ve mühendisler ortak çalışırlar. Her iki taraf da kendi disiplinini ilgilendiren çizimleri veya hesapları yapar ve tüm bilgiler ortak bir dosyada toplanır. Ortak veritabanı sayesinde, bir yerde yapılan değişiklik otomatik olarak diğer yerlere yansır; projeler arası tutarsızlık yaşanmaz, zaman kaybı ve hata riski en aza indirilir.

BIM / Yapı Bilgi Sistemi

Komple entegre mimari, betonarme ve çelik içeren ideCAD® Yapı, aynı datayı paylaşmaya izin veren sistemi ile projeyi birlikte oluşturma, gözden geçirme ve düzenleyebilme olanaklarıyla projelendirme süresini kısaltır.

Farklı disiplinlerin yaptığı değişiklikler aynı data yapısı içerisinde revize edilirken, verimlilik de artar. 


Mimari, Betonarme ve Çelik Yapı Tasarımı

ideCAD® Yapı ile betonarme ve çelik karma çok katlı yapılar, hol tipi ve ara katlı sanayi yapıları, kanopi yapıları, stadyum ve benzeri yapılar, çok katlı betonarme üzeri çelik oturtma çatı içeren yapılar, alt katları betonarme sonraki katları çelik yapılar modellenebilir.

Entegre Bilgi Sistemi sayesinde mimari ve statik projelendirme sürecinde ortak data üzerinde çalışılır. Mimar ve mühendislerin aynı yapı üzerinde, ortak çalışmasını sağlayan sistemde proje bir kez modellenerek, "Tam Entegrasyon" sağlanır. Mimari plan ve kalıp planı, aynı proje içinde iki ayrı çalışma modudur ve birbiriyle tam örtüşür.


Mimari & Statik Entegrasyon

ideCAD® Mimari ile hazırlanan mimari projelerin statik betonarme hesapları için tekrar veri girilmesine gerek kalmaz. Çünkü projelendirilen yapı aynı yapıdır; duvar, kolon, kiriş, temel, merdiven, döşeme gibi yapı objeleri her iki meslek grubu için ortaktır. Ayrıca objelerin en, boy, yükseklik, materyal gibi özellikleri de aynıdır. Böylelikle mühendis, mimardan, tasarım çalışması sonunda parametreleri bütünüyle belirlenmiş elemanlardan oluşan bir proje teslim alır. Duvar ve döşeme yüklerinin daha mimari proje aşamasında tanımlanabilmesi, projenin, mühendislik çalışmalarının hiçbir bilgi ve zaman kaybı yaşanmadan başlamasını sağlar ve statik hazırlık sürecini kısaltır.


Diğer Programlarla Veri Değişimi

Projelerin %100 AutoCAD® uyumlu DWG formatında okunmasına ve kaydedilmesine olanak veren programda, 2 boyutlu mimari çizimler import edilerek altlık olarak kullanılabilir. DXF, DWF, OBJ, BMP, JPG, TIF, TIFF, PNG ve TGA formatlarıyla veri alışverişi sağlanır. PDF uyumluluğu ile projeler “programa sahip olunmadan” da incelenebilir. 

ideCAD, SAP2000®’e data aktararak, yapısal sistemlerin analiz sonuçlarının karşılaştırılmasına olanak tanır. Projeler Tekla'ya da aktarılabilir. 


ideCAD® Wrep

ideCAD ürünleriyle hazırlanan projelerin gözden geçirilmesini, 2 boyutlu düzenleme ve detay çizimlerinin hazırlanmasını ve plotter’dan çizdirilmesini sağlayan ideCAD® Wrep, mühendis ve mimarların projelerini müşterilerine sunmalarını da mümkün kılar. Müşteriler, programı satın almaya gerek olmadan, ideCAD® Wrep ile projelerini rahatlıkla gözden geçirip görüşlerini paylaşır. ideCAD ürünlerinin 2d çizim olanaklarına sahip olan, ücretsiz olarak dağıtılan ve internet’ten de ücretsiz indirilebilen ideCAD® Wrep, pratik bir çalışmaya zemin hazırlar.

ideCAD® Wrep'de yaratılan çizimlerin üzerinde veya istendiğinde sıfırdan çizim yapabilmeniz için, çizgi odaklı çalışan CAD programlarından tanıdığınız çizim araçları da mevcuttur. Bu araçları kullanarak, geleneksel programlarla çalışmanıza gerek kalmadan, detay ve imalat çizimlerinizi de tek bir programda oluşturma imkanına kavuşursunuz. ideCAD® Mimari projelerinizi ideCAD® Wrep’le açarak, kesit ve görünüşler alabilir, detaylandırma yapabilir ve çıktıya hazır hale getirebilirsiniz.