ideYAPI / ideCAD

Takım çalışmasının gücüyle ilerleyin

İki boyutlu çizim programlarıyla yürütülen çalışmaların zorluğunu ortadan kaldıran BIM (Building Information Modeling) sayesinde, ideCAD Mimari ile ideCAD Statik arasında tam uyumluluk sağlanır. Böylece aynı yapı bilgi modeli üzerinde mimarlar ve mühendisler ortak çalışırlar. Her iki taraf da kendi disiplinini ilgilendiren bu hesapları ve çizimleri yapar ve tüm veriler ortak bir yapı modelinde toplanır. Ortak yapı bilgi modeli sayesinde, bir yerde yapılan değişiklik otomatik olarak diğer yerlere yansır; projeler arası tutarsızlık yaşanmaz, zaman kaybı ve hata riski en aza indirilir.

BIM / Yapı Bilgi Modellemesi

Komple entegre mimari, betonarme ve çelik içeren ideCAD, aynı yapı bilgi modelini paylaşmaya izin veren sistemi ile projeyi birlikte oluşturma, gözden geçirme ve düzenleyebilme olanaklarıyla projelendirme süresini kısaltır. Farklı disiplinlerin yaptığı değişiklikler aynı yapı bilgi modeli içerisinde revize edilirken, verimlilik de artar.

BIM tek başına bir program değildir, bir süreçtir. BIM; mimar, inşaat mühendisi, makina mühendisi, elektrik mühendisi ve diğer disiplinlerin birlikte çalışarak, daha tasarım aşamasında yapının 3 boyutlu modelinin, kullanılacak malzeme ve malzemelerin karakteristiklerini de içerecek şekilde hazırlanması ve inşaa sırasında oluşacak zaman ve malzeme kayıplarının düşürülmesi ve daha ileri düzeyde, bina henüz inşaata başlamadan enerji verimliliği gibi analizlerinin yapılmasını sağlayan sürecin adıdır. Bu süreç içerisinde mimari ve statik projelendirme kısmında ideCAD tam otomasyon sağlar. Mekanik ve elektrik projelendirme kısmında kullanılacak ideCAD MEP, henüz planlama aşamasındadır.

 


Mimari, Betonarme ve Çelik Yapı Tasarımı

ideCAD Yapı ile betonarme ve çelik karma çok katlı yapılar, hol tipi ve ara katlı sanayi yapıları, kanopi yapıları, stadyum ve benzeri yapılar, çok katlı betonarme üzeri çelik oturtma çatı içeren yapılar, alt katları betonarme sonraki katları çelik yapılar modellenebilir.

Yapı Bilgi Modellemesi sayesinde mimari ve statik projelendirme sürecinde ortak data üzerinde çalışılır. Mimar ve mühendislerin aynı yapı üzerinde, ortak çalışmasını sağlayan sistemde proje bir kez modellenerek, "Tam Entegrasyon" sağlanır. Mimari plan ve kalıp planı, aynı proje içinde iki ayrı çalışma modudur ve birbiriyle tam örtüşür.


Mimari & Statik Entegrasyon

ideCAD Mimari ile hazırlanan mimari projelerin statik betonarme hesapları için tekrar model oluşturulmasına gerek kalmaz. Çünkü projelendirilen yapının mimari proje safhasında Yapı Bigi Modeli  oluşturulmuştur. Duvar, kolon, kiriş, temel, merdiven, döşeme gibi yapı objeleri her iki meslek grubu için ortaktır. Ayrıca objelerin en, boy, yükseklik, materyal gibi özellikleri de aynıdır. Böylelikle mühendis, mimardan, tasarım çalışması sonunda parametreleri neredeyse bütünüyle belirlenmiş elemanlardan oluşan bir proje teslim alır. Duvar ve döşemelerin  daha mimari proje aşamasında tanımlanabilmesi, projenin, mühendislik çalışmalarının hiçbir bilgi ve zaman kaybı yaşanmadan başlamasını sağlar ve statik hazırlık sürecini kısaltır.


Diğer Programlarla Veri Değişimi

Projelerin üç boyutlu yapı bilgi modelinin IFC datası yardımıyla başka BiM programlarıyla paylaşılmasının yanında, %100 AutoCAD® uyumlu DWG formatında okunmasına ve kaydedilmesine olanak veren programda, 2 boyutlu mimari çizimler import edilerek altlık olarak kullanılabilir. DXF, DWF, OBJ, BMP, JPG, TIF, TIFF, PNG ve TGA formatlarıyla veri alışverişi sağlanır. PDF uyumluluğu ile projeler “programa sahip olunmadan” da incelenebilir. 

ideCAD, SAP2000®’e data aktararak, yapısal sistemlerin analiz sonuçlarının karşılaştırılmasına olanak tanır. Projeler Tekla'ya da aktarılabilir. 


ideCAD Wrep

ideCAD ürünleriyle hazırlanan projelerin gözden geçirilmesini, 2 boyutlu düzenleme ve detay çizimlerinin hazırlanmasını ve plotter’dan çizdirilmesini sağlayan ideCAD Wrep, mühendis ve mimarların projelerini müşterilerine sunmalarını da mümkün kılar. Müşteriler, programı satın almaya gerek olmadan, ideCAD Wrep ile projelerini rahatlıkla gözden geçirip görüşlerini paylaşır. ideCAD ürünlerinin 2D çizim olanaklarına sahip olan, ücretsiz olarak dağıtılan ve internet’ten de ücretsiz indirilebilen ideCAD Wrep, pratik bir çalışmaya zemin hazırlar.

ideCAD Wrep'de yaratılan çizimlerin üzerinde veya istendiğinde sıfırdan çizim yapabilmeniz için, çizgi odaklı çalışan CAD programlarından tanıdığınız çizim araçları da mevcuttur. Bu araçları kullanarak, geleneksel programlarla çalışmanıza gerek kalmadan, detay ve imalat çizimlerinizi de tek bir programda oluşturma imkanına kavuşursunuz. ideCAD Mimari projelerinizi ideCAD Wrep’le açarak, kesit ve görünüşler alabilir, detaylandırma yapabilir ve çıktıya hazır hale getirebilirsiniz.