ideYAPI / ideCAD

Mimari, yapısal analiz, tasarım, güçlendirme, görselleştirme ve çizimler için yapı bilgi modellemesi yazılımı

Biz Kimiz?

ideYAPI A.Ş. 1988 yılından bu yana mimarlık, inşaat mühendisliği ve çelik yapı endüstrisi için yapı bilgi modellemesi yazılım teknolojileri üretiyor. İstanbul, Bursa ve Hannover (Almanya) ofisleriyle faaliyet gösteren firma, ürettiği bilgisayar yazılımları ile mimar ve inşaat mühendislerinin planladıklarını hızla uygulamaya geçirmelerine olanak veren teknolojiler geliştiriyor.


Building Information Modeling (BIM) / Yapı Bilgi Modellemesi

Komple entegre mimari, betonarme ve çelik içeren ideCAD, aynı yapı bilgi modelini paylaşmaya izin veren sistemi ile projeyi birlikte oluşturma, gözden geçirme ve düzenleyebilme olanaklarıyla projelendirme süresini kısaltır. Farklı disiplinlerin yaptığı değişiklikler aynı yapı bilgi modeli içerisinde revize edilirken, verimlilik de artar.


Ürünler

Untitled-1 ideCAD Mimari


Her boyutta proje tasarımına yönelik olarak geliştirilen ideCAD Mimari, hem mimari çizimlere hem de render ve animasyonlara olanak veren yapısı ile tüm mimari gereksinimleri karşılayacak güçlü bir yapı bilgi modellemesi yazılımıdır.

idecad_celik ideCAD Statik


ideCAD Statik, betonarme, çelik ve karma yapı sistemlerinin modellenmesi, sonlu elemanlar analizi, yönetmelik uyumlu tasarımı, çizimi, performans değerlendirmesi ve güçlendirilmesi için özel olarak geliştirilmiş çok kapsamlı bir yapı bilgi modellemesi çözüm paketidir.

idecad_betonarme ideCAD Yapı Bilgi Modellemesi


Kağıt ortamında yürütülen çalışmaların zorluğunu ortadan kaldıran BIM (Building Information Modeling / Yapı bilgi modellemesi) sayesinde, ideCAD Mimari ile ideCAD Statik arasında tam uyumluluk sağlanır.

Mimari ve Statik İçin Ortak Çözümler

Untitled-1 Modellenebilen yapılar


Çok katlı betonarme/çelik/karma yapılar, endüstriyel betonarme/çelik/karma yapılar, tünel kalıp sistemler, nervürlü ve kaset sistemler modellenir.

Untitled-1 3D Görselleştirme


Nitelikli görselleştirme işlemini uzmanların tekelinden çıkaran ideCAD, fotoğraf kalitesindeki render ve animasyonlar ile tasarımlarınıza hayat katar.

Untitled-1 Birlikte Çalışma ve IFC


Yapı bilgi modelinin IFC yardımıyla başka BiM programlarıyla paylaşılmasının yanında, DWG  DXF, DWF, OBJ, BMP, JPG, TIF, TIFF, PNG ve TGA formatlarıyla da veri alışverişi sağlanır.

Untitled-1 3D Parametrik Komponentler


Mimari proje safhasında Yapı Bigi Modeli oluşturulur. Duvar, kolon, kiriş, temel, merdiven, döşeme gibi yapı objeleri mimar ve mühendisler için ortaktır. Ayrıca objelerin en, boy, yükseklik, materyal gibi özellikleri de aynıdır.

Untitled-1 Mimari ve Statik Direkt Model Paylaşımı


Yapı Bilgi Modellemesi sayesinde mimari ve statik projelendirme sürecinde ortak model üzerinde çalışılır. Mimar ve mühendislerin aynı Yapı Bilgi Modeli üzerinde, ortak çalışmasını sağlayan sistemde proje ortak modellenerek, "Tam Entegrasyon" sağlanır.

Untitled-1 Modelleme Araçları


Gelişmiş 3B olanaklarının yanı sıra, CAD programlarında kullanılan araçları da içeren ideCAD ile yasal sınırları zorlamadan ve başka bir programa ihtiyaç duymadan tüm çizimler hızlıca hazırlanır ve direkt çıktı alınır.

Statik Çözümler

Untitled-1 FEM Otomatik Mesh Oluşturma


Perdeler, poligon perdeler, kirişli / kirişsiz kat döşemeleri, radye döşemeler, merdivenler, ramplar, kubbeler / tonozlar / katlanmış kabuk elemanların meshleri otomatik oluşturulur. Kabuk elemanrın düzlem içi eğilme, kesme ve eksenel etkiler, elastik diyafram (yarı rijit diyafram) kabulü ile göz önüne alınır.

Untitled-1 Üstün Analiz Olanakları


64 bit programlama tekniğiyle, out of core paralel çözüm teknolojisi kullanılarak geliştirilmiş sonlu elemanlar kütüphanesi... Otomatik ağ üretme tekniği ile çubuklar, kabuklar ve  temellerin tümü global stiffness matrisine katılarak çözüm yapılır.

Untitled-1 Analiz ve Tasarım Görselleştirme


Proje verileri görsel olarak detaylı şekilde incelenip, görsel sorgulama ile revizyonlar kolayca takip edilir. Yükler, analitik model, mesnetler, modlar, deplasmanlar, kuvvetler, betonarme sonuçları, eleman yetersizlikleri, donatılar ve yönetmelik kontrolleri görsel olarak detaylı şekilde incelenir.

Untitled-1 Betonarme Elemanların Tasarımı


TS 500 ve Deprem Yönetmeliğinin gerektirdiği kontroller yapılarak tasarım yapılır.  DGT için TS 500' de yer alan malzeme modelleri, ŞDGT için ise TBDY 2018 Bölüm 5' te tanımı yapılan malzeme modelleri kullanılmaktadır.

Untitled-1 Çelik Elemanların Tasarımı


AISC, EC, Türk Çelik Yönetmeliği ve Deprem Yönetmeliğine göre, aşık, kolon, kiriş, petek kiriş, kompozit kiriş, kren kirişi ve çaprazların geometrik kontrolleri ve dayanım kontrolleri sağlanır.

Untitled-1 Çelik Birleşimlerin Tasarımı


TBDY 2018 ve AISC 360-16'ya uygun olarak kayma ve moment aktaran birleşimlerin tasarımları gerçekleştirilir ve raporlanır.  Ayrıca konstrüktif birleşimler de kullanılabilmektedir.

Untitled-1 Çelik Makrolar


Makas, çelik tali kiriş, çelik aşık, kren, hol, uzay makas, uzay aşık, R aşık ve iskele makroları veri girişini ve tasarımınızı hızlandırır.

Untitled-1 Temeller


Üst yapı temel etkileşimli de çözülebilen kirişli / kirişsiz radyeler, kazık temeller, sürekli temeller ile tekil temeller ve bağ kirişler kullanılabilmektedir.

Untitled-1 Betonarme ve Çelik Çizimler


Plan/Kesit/Görünüşler, Detaylar/Açılımlar, Güçlendirme Çizimleri, 3D çizimler, İmalat Çizimleri, Nokta Detayları, Makas Çizimleri, İskele Çizimleri, Pafta Dizaynı

ideYAPI İstanbul

Piyale Paşa Bulvarı Famas Plaza B - Blok Kat:5 Okmeydanı 34384 Şişli / İstanbul
Tel:0212 2205500 | Faks:0212 2105300


ideYAPI Bursa

Bağlarbaşı Mh. 1.Sedir Sk. Evke Onyx Plaza No:10 K:6 D:35 Osmangazi 16160 Bursa

Tel: 0224 2206717 (pbx) Faks: 0224 2231371

ideyapi@ideyapi.com.tr