ideYAPI / ideCAD

Mimari, yapısal analiz, tasarım, güçlendirme, görselleştirme ve çizimler için çok disiplinli yapı bilgi modellemesi yazılımı

Biz Kimiz?

ideYAPI A.Ş. 1988 yılından bu yana mimarlık, inşaat mühendisliği ve çelik yapı endüstrisi için yapı bilgi modellemesi yazılım teknolojileri üretiyor. İstanbul, Bursa ve Hannover (Almanya) ofisleriyle faaliyet gösteren firma, ürettiği bilgisayar yazılımları ile mimar ve inşaat mühendislerinin planladıklarını hızla uygulamaya geçirmelerine olanak veren teknolojiler geliştiriyor.


Building Information Modeling (BIM) / Yapı Bilgi Modellemesi

Kağıt ve iki boyutlu çizim ortamlarında yürütülen çalışmaların zorluğunu ortadan kaldıran BIM (Building Information Modeling / Yapı bilgi modellemesi) sayesinde, ideCAD Mimari ile ideCAD Statik arasında tam uyumluluk sağlanır.


Ürünler

Untitled-1 ideCAD Mimari


Mimari tasarım için güçlü bir yapı bilgi modellemesi (BIM) yazılımı

idecad_celik ideCAD Statik


Yapısal tasarım için çok kapsamlı yapı bilgi modellemesi (BIM) yazılımı

idecad_betonarme ideCAD Yapı Bilgi Modellemesi


Mimari ve Statik entegre tasarım için yapı bilgi modellemesi (BIM) yazılımı

Mimari Çözümler

Untitled-1 Arazi / Peyzaj / Site

Site içerisindeki tüm bloklar, arazi engebeleri, yollar, peyzaj ile zenginleştirilerek, sanal drone çekimi oluşturulur.

Untitled-1 Cephe Tasarımı

Serbest formlu giydirme cephe, söve, fransız balkon  fuga, yalı baskı ve terrocotta kaplama birkaç tıklama ile modellenir.

Untitled-1 İç Mimari

Göz alıcı görseller ve animasyonlarla sunacağınız iç mimari projeleriniz ile fark yaratırsınız.

Untitled-1 Plan / Kesit / Görünüşler

Her değişiklikte yenilenen plan, kesit, görünüş ve 3B perspektifler yapı bilgi modelinden otomatik oluşturulur.

Untitled-1 Metraj / Maliyet Raporları

Yapı Bilgi Modelinden otomatik oluşturulan metraj ve maliyet raporları her değişiklikte dinamik olarak yenilenir.

Untitled-1 Model Kütüphaneleri

Tefrişten peyzaja uzanan zengin kütüphaneler tasarımlara hayat katar. 

Mimari ve Statik İçin Ortak Çözümler

Untitled-1 Modellenebilen yapılar

Çok katlı betonarme/çelik/karma yapılar, endüstriyel betonarme/çelik/karma yapılar, tünel kalıp sistemler, nervürlü ve kaset sistemler modellenir.

Untitled-1 3D Görselleştirme

Nitelikli görselleştirme işlemini uzmanların tekelinden çıkaran ideCAD, fotoğraf kalitesindeki render ve animasyonlar ile tasarımlarınıza hayat katar.

Untitled-1 Birlikte Çalışma ve IFC

Yapı bilgi modelinin IFC yardımıyla başka BiM programlarıyla paylaşılmasının yanında, PDF, DWG  DXF, DWF, OBJ, BMP, JPG, TIF, TIFF, PNG ve TGA formatlarıyla da veri alışverişi sağlanır.

Untitled-1 3D Parametrik Bileşenler

Mimari proje safhasında Yapı Bigi Modeli oluşturulur. Duvar, kolon, kiriş, temel, merdiven, döşeme gibi yapı bileşenleri mimar ve mühendisler için ortaktır. Ayrıca bileşenlerin en, boy, yükseklik, materyal gibi özellikleri de aynıdır.

Untitled-1 Mimari ve Statik Direkt Model Paylaşımı

Yapı Bilgi Modellemesi sayesinde mimari ve statik projelendirme sürecinde ortak model üzerinde çalışılır. Mimar ve mühendislerin aynı Yapı Bilgi Modeli üzerinde, ortak çalışmasını sağlayan sistemde proje ortak modellenerek, "Tam Entegrasyon" sağlanır.

Untitled-1 Modelleme Araçları

Gelişmiş 3B modelleme araçlarının yanı sıra, CAD programlarında kullanılan araçları da içeren ideCAD ile yasal sınırları zorlamadan ve başka bir programa ihtiyaç duymadan tüm çizimler hızlıca hazırlanır ve direkt çıktı alınır.

Statik Çözümler

Untitled-1 FEM Otomatik Mesh Oluşturma

Perdeler, poligon perdeler, kirişli / kirişsiz kat döşemeleri, radye döşemeler, merdivenler, ramplar, kubbeler / tonozlar / katlanmış kabuk elemanların meshleri otomatik oluşturulur. Kabuk elemanrın düzlem içi eğilme, kesme ve eksenel etkiler, elastik diyafram (yarı rijit diyafram) kabulü ile göz önüne alınır.

Untitled-1 Üstün Analiz Olanakları

64 bit programlama tekniğiyle, out of core paralel çözüm teknolojisi kullanılarak geliştirilmiş sonlu elemanlar kütüphanesi... Otomatik ağ üretme tekniği ile çubuklar, kabuklar ve  temellerin tümü global stiffness matrisine katılarak çözüm yapılır.

Untitled-1 Analiz ve Tasarım Görselleştirme

Proje verileri görsel olarak detaylı şekilde incelenip, görsel sorgulama ile revizyonlar kolayca takip edilir. Yükler, analitik model, mesnetler, modlar, deplasmanlar, kuvvetler, betonarme ve çelik tasarım sonuçları, eleman yetersizlikleri, donatılar ve yönetmelik kontrolleri görsel olarak detaylı şekilde incelenir.

Untitled-1 Betonarme Elemanların Tasarımı

TS 500 ve Deprem Yönetmeliğinin gerektirdiği kontroller yapılarak tasarım yapılır.  DGT için TS 500' de yer alan malzeme modelleri, ŞDGT için ise TBDY 2018 Bölüm 5' te tanımı yapılan malzeme modelleri kullanılmaktadır.

Untitled-1 Çelik Elemanların Tasarımı

AISC, EC, Türk Çelik Yönetmeliği ve Deprem Yönetmeliğine göre, aşık, kolon, kiriş, petek kiriş, kompozit kiriş, kren kirişi ve çaprazların geometrik kontrolleri ve dayanım kontrolleri sağlanır.

Untitled-1 Çelik Birleşimlerin Tasarımı

TBDY 2018 ve AISC 360-16'ya uygun olarak kayma ve moment aktaran birleşimlerin tasarımları gerçekleştirilir ve raporlanır.  Ayrıca konstrüktif birleşimler de kullanılabilmektedir.

Untitled-1 Çelik Makrolar

Makas, çelik tali kiriş, çelik aşık, kren, hol, uzay makas, uzay aşık, R aşık ve iskele makroları veri girişini ve tasarımınızı hızlandırır.

Untitled-1 Temeller

Üst yapı temel etkileşimli de çözülebilen kirişli / kirişsiz radyeler, kazık temeller, sürekli temeller ile tekil temeller ve bağ kirişler kullanılabilmektedir.

Untitled-1 Betonarme ve Çelik Çizimler

Plan/Kesit/Görünüşler, Detaylar/Açılımlar, Güçlendirme Çizimleri, 3D çizimler, İmalat Çizimleri, Nokta Detayları, Makas Çizimleri, İskele Çizimleri, Pafta Dizaynı

ideYAPI İstanbul

Piyale Paşa Bulvarı Famas Plaza B - Blok Kat:5 Okmeydanı 34384 Şişli / İstanbul
Tel:0212 2205500 | Faks:0212 2105300


ideYAPI Bursa

Bağlarbaşı Mh. 1.Sedir Sk. Evke Onyx Plaza No:10 K:6 D:35 Osmangazi 16160 Bursa

Tel: 0224 2206717 (pbx) Faks: 0224 2231371

ideyapi@ideyapi.com.tr